Spotkanie 30% Club Poland z Ministrą ds. Równości

30% Club Poland nadaje ton publicznej debacie na temat zwiększania różnorodności we władzach spółek. Uważamy, że nasze doświadczenie jak również analiza danych zbieranych przez lata prowadzenia kampanii są bardzo cenne w tej dyskusji.

12 czerwca było nam niezmiernie miło podzielić się naszym doświadczeniem z Ministrą ds. Równości Katarzyną Kotulą. Rozmowy były owocne i konstruktywne, a ich tematem była promocja różnorodności płciowej w zarządach i radach nadzorczych spółek w Polsce.

Podczas spotkania przedstawicielki 30% Club Poland Milena Olszewska-Miszuris, Aleksandra Włodarczyk, Justyna Przybył i Olga Petelczyc omówiły aktualny poziom udziału kobiet we władzach spółek giełdowych notowanych na GPW oraz jak kształtował się historycznie, ile spółek obecnie spełnia wymogi dyrektywy UE 2022/2381 tzw. Kobiety we władzach, jakie bariery napotykają kobiety na swojej drodze kariery oraz jakie są najlepsze praktyki by je znosić.

Dziękujemy Pani Ministrze za otwartość na dialog i współpracę. Wspólnie możemy osiągnąć realne zmiany na rzecz równości płci w biznesie! 

„Women go boards” Perspektywy Women in Tech

Już drugi rok z rzędu 30% Club Poland współtworzył unikalne wydarzenie „Women go boards” podczas corocznego największego wydarzenia dla kobiet w branży IT Perspektywy Women in Tech. Partnerami wydarzenia byli European Women on Boards, ABSL Poland i GSK, firma członkowska 30% Club Poland.

Wstępem do dyskusji były inspirujące prezentacje: Katarzyny Piasecki, Ambasadorki 30% Club Poland, CEO ENNBOW, Maike Klement z Deloitte, Ewy Kubín z European Women on Boards, Agnieszki Belowskiej Gosławskiej z ABSL Poland oraz Mileny Olszewskiej-Miszuris, Co-Chair 30% Club Poland.

Następnie @Aleksandra Hamryszak moderowała dyskusję panelową, w której:

Dzielili się praktycznymi wskazówkami i osobistymi historiami kształtującymi ich kariery. Poruszono tematy związane ze wspieraniem się kobiet i mężczyzn, rozwojem kobiecego talentu, również w #STEM, wpływem macierzyństwa na karierę oraz znaczenie udanej współpracy w środowisku różnorodnym. Kluczowe wskazówki dla kobiet chcących dojść do poziomu zarządu obejmowały: konieczność aktywnego komunikowania swoich aspiracji w organizacji, dobre zarządzanie czasem, ale też dbanie o swój dobrostan.

Po panelu odbyła się moderowana sesja networkingowa, zorganizowana przez Joannę Zakrzewską i Katarzynę Czaję, która umożliwiła uczestnikom prowadzenie rozmów w małych grupach na temat ich planów rozwoju zawodowego. Podczas całego wydarzenia podkreślano znaczenie kontaktów w biznesie i korzyści wynikające z takich inspirujących spotkań.

Bardzo dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo i do zobaczenia za rok.

CEO Breakfast w GSK

Trudno o bardziej otwartą społeczność niż Członkowie 30% Club Poland! Tezę tę po raz kolejny potwierdza spotkanie z cyklu CEO Breakfast, który uruchomiliśmy, aby integrować Prezeski i Prezesów Zarządów, wymieniać się doświadczeniami związanymi z diversity i wspólnie wspierać się w realizacji misji Klubu: zwiększania udziału kobiet we władzach spółek

Tematem przewodnim spotkania była rozmowa o zarządzaniu różnorodnymi zespołami. Gospodarze spotkania – Wojciech Skrudlik, Natalia Tomkiewicz i Aleksandra Żygo z GSK przedstawili nam imponujące statystyki dotyczące różnorodności w GSK Poland Hub (50% reprezentacja kobiet na stanowiskach menedżerskich, ponad 40 narodowości wśród ponad 2 000 pracowników firmy w Polsce). Otworzyli tym samym dyskusję na temat wyznań, najlepszych praktyk, ale i korzyści z różnorodności.

Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział i już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania po wakacjach!

Ewa Carr-de Avelon i Paulina Nozdryn-Płotnicka (BNY), Dariusz Kucharski (HSBC), Mateusz A. Bonca, PhD (JLL) Daniel Flis (IQVIA), Marta Steer (Marsh), Dominika Bettman (Microsoft)

Dziękujemy za organizację Katarzynie Fraś-Zawadzkiej (GSK), Aleksandrze Włodarczyk, Iwecie Opolskiej, Małgorzata Kloka (30% Club Poland)

Konferencja “Time to accelerate ESG”

III edycja konferencji ESG organizowanej przez 30% Club Poland i Bloomberg, w tym roku w partnerstwie z Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF)

 

Rekordowa frekwencja, ponad 200 gości, świetny line-up i inspirujące rozmowy!

Konferencję otworzył Minister Finansów Andrzej Domański, który podkreślał, że przed Polską dużo wyzwań związanych z transformacją energetyczną, ale też wielka szansa na dalszy dynamiczny rozwój. Ministerstwo Finansów ma wiele narzędzi, z których może korzystać do wsparcia tego procesu, w tym emisja zielonych obligacji, ale zrównoważona transformacja to musi być zbiorowy wysiłek, w którym uczestniczyć musi też sektor prywatny.

Potwierdziła to późniejsza dyskusja, świetnie moderowana przez Krzysztofa Kamińskiego, prezesa POLSIF, w której Joanna Ałasa (członkini komitetu sterującego 30% Club Poland oraz ING), Tomasz Bardziłowski (GPW), Wioletta Bartoszewska (HSBC) i Piotr Dmuchowski (PZU TFI) debatowali o gotowości instytucji finansowych do finansowania zrównoważonej transformacji gospodarki i przedsiębiorstw. Sektor bankowy coraz aktywniej uczestniczy w tym procesie, ale polska giełda też może odegrać w nim istotną rolę.

Ryan Loughead i Robert Pasternak pokazywali jak narzędzia rozwijane przez Bloomberg pomagają w analizie ryzyk ESG.

Następnie Małgorzata Kloka przedstawiła najnowsze dane 30% Club Poland dotyczące udziału kobiet we władzach największych spółek giełdowych w Polsce, które zestawiła z innymi krajami i trendami światowymi. Niestety Polska wciąż wypada blado i pozostaje wiele do zrobienia na drodze do zwiększania różnorodności w zarządach i radach nadzorczych.

A dlaczego różnorodność warto zwiększać przekonywali prawdziwi liderzy ESG Andrzej Anton (Autopay), Bożena Graczyk (ING Polska), Pawel Hominski (Warsaw Stock Exchange (GPW), Agnieszka Szamałek-Michalska (CD PROJEKT RED), Izabela Tworzydło (BNP Paribas Bank Polska ) w dyskusji moderowanej przez Aleksandrę Włodarczyk z 30% Club Poland. Uczestnicy panelu na przykładzie prawdziwych case studies pokazali, jak różnorodność wykreowała wartość w ich firmach.  Wartość dodaną prezentowali w bardzo wielu aspektach od lepszego zarządzania, lepszych wyników dla spółek i ich akcjonariuszy, po zwiększanie innowacyjności, przyciąganie i zatrzymywanie talentów oraz wzmocnienie marki dobrego pracodawcy po rozwijanie globalnych produktów!

30% Club Poland partnerem Nagrody Karty Różnorodności

Bardzo się cieszymy, że 30% Club Poland został zaproszony do Jury przyznającego Nagrody Karty Różnorodności prowadzonej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Kampanię społeczną w obradach Jury reprezentowała Co-Chair, Milena Olszewska-Miszuris.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 3 obszarach:

1. DEI w biznesie w kategoriach:

Aktywizm korporacyjny

Nagroda

Intel aktualizuje bajki

Wyróżnienie:

Nowatorskie podejście

Nagroda

Każdy proces dla każdego pracownika - Any member any process (AMAP) - Toyota Motor Manufacturing Poland

Wyróżnienie:

 • EY Neurodiversity Center of Excellence – EY Polska
 • Urlop menstruacyjny – CD Projekt Red

Partnerstwo

Nagroda

Program tutorsko-stypendialny „Wiedza do potęgi” z Fundacją Ocalenie dla Fundacji BNP Paribas

Wyróżnienie:

 • Samsic na rzecz różnorodności – “Zgrajmy się w pracy” –
 • Wsparcie 116 111 telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – Nationale-Nederlanden

Prawa dziecka w biznesie

Nagroda

Torby pełne szacunku - IKEA Retail

Wolontariat pracowniczy

Nagroda

Inter Akcja - PwC

Wyróżnienie:

 • STOP HUNGER & Wolontariat pracowniczy – Sodexo
 • Welcome! Program profesjonalnego wsparcia dla kobiet z Polski i Ukrainy – Citi Handlowy

2. DEI w samorządach

Nagroda

Centrum Inicjatyw Rodzinnych na rzecz budowania spójności społecznej - Poznańskie Centrum Świadczeń

3. DEI w sektorze pozabiznesowym

Nagroda

Dom Spokojnej Młodości - #FundacjaOFFschool

Wyróżnienie:

 • Sprawny staż – Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia
 • Most Jedności:– Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym ❗

30% Club Poland na IV Ogólnopolskim Forum Rad Kobiet

23 marca 2024 roku wzięliśmy udział w IV Ogólnopolskim Forum Rad Kobiet, które odbyło się w Piasecznie.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania najnowszych danych 30% Club Poland dotyczących udziału kobiet we władzach 140 największych spółek giełdowych na koniec 2023 roku oraz przypomnienia wyników badania 30% Club Poland i UN Global Compact Network Poland „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach” z marca 2023 roku.

Bardzo się cieszymy, że publikowane przez 30% Club Poland dane, ich analiza i prowadzone badania stanowią inspirację do działań na rzecz różnorodności, równych szans i włączenia także poza światem biznesu, do którego kampania kieruje swój przekaz.

Na Forum 30% Club Poland reprezentowała Co-Chair kampanii Milena Olszewska-Miszuris, która rozmawiała z Justyną Białczak z Instytutu Miast Praw Człowieka, aktywnie działająca na rzecz rad Kobiet w samorządach w Polsce.

Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Spotkanie w ramach Women Inspired Network (WIN), globalnego projektu IQVIA z zakresu Diversity and Inclusion

8 marca wzięliśmy udział w spotkaniu w firmie członkowskiej 30% Club Poland IQVIA Poland w ramach Women Inspired Network (WIN), globalnego projektu IQVIA z zakresu Diversity and Inclusion.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania najświeższych danych poświęconych udziałowi kobiet we władzach 140 największych spółek giełdowych oraz dyskusji nad tym, dlaczego cały czas widzimy tak niskie liczby jak zaledwie 18% kobiet w zarządach i radach nadzorczych w tych spółkach na koniec 2023 roku.

Dyskusja była świetna przesłanką do przypomnienia wyników badania 30% Club Poland i UN Global Compact Network Poland „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach”. W oparciu o przedstawione odpowiedzi rozmawialiśmy o:

 • chęci kobiet do awansu i zajmowania najwyższych stanowisk,
 • barierach w rozwoju zawodowym dla kobiet w tym tzw. „karze za macierzyństwo”
 • a także stereotypizacji kobiecych zachowań.

Dotknęliśmy też tematu teorii „masy krytycznej” czyli tego jak ważne jest, aby mniejszość osiągała przynajmniej poziom 30%, który jest celem 30% Club Poland. Bardzo dziękujemy Milenie Olszewska-Miszuris, co-Chair 30% Club Poland i Małgorzacie Żelazko, Ambasadorce 30% Club Poland, za prezentację i poprowadzenie dyskusji.

Wydarzenie dało też uczestniczkom możliwość zobaczenia szeregu inicjatyw dotyczących DEI w IQVIA Poland, które przedstawiła Barbara Wawryniuk, Associate Office Manager / Poland Wellbeing Champion w IQVIA oraz kluczowych statystyk odnośnie Polski i przedstawienia propozycji kolejnych inicjatyw, o co zadbała Anna Olszówka, Associate HR Director w IQVIA. Doceniamy, że firmy członkowskie aktywnie pracują na rzecz różnorodności, równych szans i włączania.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie Bożenie Josypenko, Marketing Associate Director i Danielowi Flisowi, Dyrektorowi Generalnemu w IQVIA, Członkowi Klubu.

Tempo poprawy udziału kobiet we władzach największych spółek z GPW rozczarowująco wolne

Udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych 140 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wzrósł jedynie o 0,8 pp. na koniec 2023 r. względem roku poprzedniego i wyniósł 18% – wynika z danych 30% Club Poland. Tempo zmian jest rozczarowująco wolne. Zwłaszcza, że już za nieco ponad dwa lata ma wejść w życie dyrektywa UE, według której w dużych spółkach giełdowych z siedzibą w kraju UE, niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% łącznego składu zarządu i rady nadzorczej.

Podobnie jak w ubiegłych latach, najwięcej kobiet we władzach – definiowanych jako zarządy i rady nadzorcze – można było znaleźć w największych spółkach notowanych na GPW. W WIG20 udział kobiet na koniec 2023 r. wyniósł 22,8% i wzrósł rok do roku o 1,9 pp. W giełdowych „średniakach” – mWIG40 wskaźnik wyniósł 18,5% (+0,8 pp. r/r), a w sWIG80 wynik to 15,8% (+0,4 pp. r/r).

Sektorem o największej różnorodności płci we władzach pozostaje sektor finansowy, w którym kobiety stanowią 27,3% władz. Na kolejnym miejscu plasują się nieruchomości i detal z odpowiednio 19,5-proc. i 19,4-proc.  reprezentacją kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Po środku stawki znajduje się sektor TMT z 17,2-proc. reprezentacją pań we władzach oraz medycyna z 16,9-proc. udziałem niedoreprezentowanej płci. Najgorzej sytuacja wygląda w sektorze rolno-spożywczym (7,1%), przemyśle (14,4%) oraz energetyce i surowcach (15,2%).

WIECEJ SPÓŁEK Z PRZYNAJMNIEJ 30-PROCENTOWYM UDZIAŁEM KOBIET WE WŁADZACH, ALE TEŻ WIĘCEJ BEZ ŻADNEJ KOBIETY WE WŁADZACH

Badanie pokazało, że jest obecnie więcej spółek z przynajmniej 30-procentowym udziałem kobiet we władzach, ale też więcej bez żadnej kobiety we władzach. W minionym roku znacznie zwiększyło się grono spółek, w których udział kobiet we władzach przekroczył próg 30%. Na koniec 2023 r. takich firm było 29 (21% wszystkich badanych) w porównaniu do 20 (14%) rok wcześniej. Kampania społeczna 30% Club Poland dąży właśnie do osiągnięcia progu przynajmniej 30% wśród największych polskich spółek giełdowych, ponieważ zgodnie z teorią tzw. masy krytycznej, aby głos mniejszości był słyszalny i miał wpływ na działania większości, a poprzez to, aby biznesowe korzyści z różnorodności były widoczne, udział kobiet we władzach spółek powinien wynieść przynajmniej 30%.

Ten trend cieszy, jednakże są również powody do zmartwień – m.in. wzrosła liczba spółek bez żadnej kobiety we władzach. Na koniec 2022 r. firm w całości z męskimi zarządami i radami nadzorczymi było 23, a po roku ich liczba zwiększyła się do 28. To niepokojąca i zaskakująca tendencja, zwłaszcza biorąc pod uwagę udowodnione korzyści płynące z różnorodności oraz w świetle tego, że za nieco ponad dwa lata największe giełdowe spółki będą objęte tzw. dyrektywą Women on Boards czyli Dyrektywą w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.

SEKTOR FINANSOWY WYRÓŻNIA SIĘ POZYTYWNIE

Liderem różnorodności ze względu na płeć pozostał – podobnie jak w ubiegłych latach – sektor finansowy. W spółkach z tej branży kobiety stanowiły 27,3% władz, a wskaźnik ten wzrósł o 2,6 pp. w ciągu roku. Gdyby tempo poprawy utrzymało się w bieżącym roku, sektor ten praktycznie osiągnąłby próg 30% na koniec bieżącego roku. Warto zwrócić uwagę na istotną poprawę w spółkach detalicznych (5 pp. w ciągu roku), które jeszcze na koniec 2022 r. wypadały najgorzej ze wszystkich sektorów w obszarze różnorodności. Szybkie zmiany są zatem możliwe.

Na kolejnym miejscu plasują się nieruchomości i detal z odpowiednio 19,5-proc. i 19,4-proc. reprezentacją kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Pośrodku stawki znajduje się sektor TMT z 17,2-proc. reprezentacją pań we władzach oraz medycyna z 16,9-proc. udziałem niedoreprezentowanej płci. Najgorzej pod względem różnorodności ze względu na płeć wypadły sektory rolno-spożywczy (7,1%), przemysłowy (14,4%) oraz energetyka i surowce (15,2%).

Kobiet we władzach jest coraz więcej, natomiast tempo wzrostu ich udziału kolejny raz jest rozczarowująco wolne. Największą poprawę w 2023 r. zaobserwowaliśmy w spółkach z WIG20; dobrze wypadł również sektor finansowy – obie grupy pozytywnie wyróżniają się na tle rynku pod względem różnorodności. Z drugiej strony przybyło spółek bez żadnej kobiety we władzach. Wydaje się, że w minionym roku zwiększył się rozdźwięk między spółkami o najbardziej i najmniej różnorodnymi pod kątem płci władzami

Małgorzata Kloka, członkini komitetu sterującego 30% Club Poland

WIĘCEJ PREZESEK, MNIEJ PRZEWODNICZĄCYCH RAD NADZORCZYCH

Podobnie jak w latach ubiegłych kobiety częściej można było spotkać w radach nadzorczych niż w zarządach. Na koniec 2023 r. udział kobiet w organach nadzorczych 140 największych spółek wyniósł 20,6% (bez istotnej zmiany rok do roku, 20,4% na koniec 2022 r.), zaś w zarządach 13,9% (wzrost o 1,7 pp.). Niska reprezentacja kobiet we władzach przekładała się na to, że rzadko kierowały one pracami organów spółek.

Wśród 140 badanych spółek 6 na koniec 2023 r. miało kobietę na stanowisku prezeski zarządu – to istotny wzrost względem 2022 r., kiedy to 3 panie kierowały pracami zarządu w gronie 140 największych giełdowych spółek. Poprawa wskaźnika jest pozytywna, ale w ujęciu procentowym pozostaje on na dramatycznie niskimi poziomie – tylko w 4,3% największych giełdowych spółek na czele zarządu stała kobieta.

Z odwrotnym trendem mamy do czynienia w przypadku rad nadzorczych – na koniec 2023 r. kobiet stojących na czele tego organu było 20, o dwie mniej w porównaniu do ubiegłego roku. W rezultacie na koniec 2023 roku tylko 14,3% badanych spółek posiadało przewodniczącą rady nadzorczej w porównaniu do 15,7% na koniec 2022 roku.

SPÓŁKI DALEKO OD PROGÓW Z DYREKTYWY UE

W drugiej połowie 2022 roku przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków tzw. Dyrektywa Women on Boards. Będzie ona dotyczyć wybranych dużych spółek giełdowych (według kryteriów zatrudnienia i rocznego obrotu lub sumy aktywów). Zgodnie z tą dyrektywą do lipca 2026 roku, niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% członków zarządu i rady nadzorczej łącznie.

W drugiej połowie 2022 roku przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków tzw. Dyrektywa Women on Boards. Będzie ona dotyczyć wybranych dużych spółek giełdowych (według kryteriów zatrudnienia i rocznego obrotu lub sumy aktywów). Zgodnie z tą dyrektywą do lipca 2026 roku, niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% członków zarządu i rady nadzorczej łącznie.

Dziś pierwsze z tych kryteriów spełnia tylko 16 badanych spółek. Z kolei drugie kryterium spełniają 24 spółki spośród 140 największych polskich firm giełdowych. 14 z badanych spółek spełnia zarówno pierwszy, jak i drugi warunek.

Dane za 2023 rok pokazują, że o różnorodności, równych szansach i włączeniu sporo się mówi, ale nie przekłada się to na realne zwiększenie reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach w spółkach. Tak niewielki przyrost udziału kobiet we władzach spółek w 140 największych podmiotach giełdowych pozostawia niedosyt i pokazuje, że w 2024 roku koniecznym jest priorytetyzacja działań na rzecz „przebicia szklanego sufitu” ze strony samych firm, inwestorów instytucjonalnych, NGOs i rządzących

Milena Olszewska-Miszuris, inicjatorka i Co-Chair 30% Club Poland

Women in Business: czy kobiety muszą być super-bohaterkami, żeby zasiadać w zarządach i radach nadzorczych

30% Club Poland został zaproszony do bardzo ciekawego wydarzenia w cyklu „Women in Business”, które odbyło się 6 marca w siedzibie Grupy Żywiec w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęło inspirujące wystąpienie Jej Ekscelencji, Pani Ambasador Królestwa Niderlandów, Daphne Bergsma, a w panelu podjęty był ciekawy temat: czy kobiety muszą być super-bohaterkami, żeby zasiadać w zarządach i radach nadzorczych.

Dyskusji, zamiast na przeszkodach koncentrowała się na metodach i rozwiązaniach które pomogą zwiększyć różnorodność i inkluzywność w zarządach i radach nadzorczych. W 140-tu największych spółkach giełdowych, kobiety stanowią jedynie 18% członków zarządów i rad nadzorczych. Postęp w stosunku do lat ubiegłych jest bardzo mały, a kobiety wnoszą nieocenioną i trudną do zastąpienia wartość w proces zarządzania. Ważnym tematem poruszonym przez panelistki było macierzyństwo, proces wychowania i edukacji, gdzie od najmłodszych lat postulaty DEI powinny być wpajane.

W panelu wystąpiły:

 • Dr hab. Ewa Flaszyńska, dyrektor departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Magdalena Brzezińska, Corporate Affairs Director, członkini Zespołu Zarządzającego Grupy Żywiec
 • Dr Marta Derlacz – Wawrowska, dyrektor Employment Law w  TVN Warner Bros. Discovery, 
 • Marta Olczak-Klimek, patner w Kancelarii Olczak-Klimek van der Kroft Węgiełek – Kancelaria Radców Prawnych OKW.
 • Aleksandra Włodarczyk, współzałożycielka 30% Club w Polsce.

 

Panel poprowadziła

 • Katarzyna Łasak, koordynatorka 30% Club Poland

 

Patronat:

 • Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce

 

Organizatorzy:

 • Niderlandzko – Polska Izba Handlowa
 • Belgian Business Chamber (BBC), 
 • Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza
 • Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce
 • Polsko – Szwajcarska Izba Handlowa

 

Sponsor:

Grupa Żywiec sp. z o. o.

Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie na to wspaniałe wydarzenie i cieszymy się, że nasz głos jest coraz bardziej słyszalny!

Pierwsze w cyklu spotkanie członkiń i członków 30% Club Poland: CEO Breakfast

30% Club Global to globalna wspólnota liderów i liderek biznesu z ponad 20 krajów. To unikatowa platforma, dzięki której jej członkowie mogą wymieniać się doświadczeniami i razem dążyć do najlepszych rozwiązań zwiększających różnorodność w biznesie. Żeby im to ułatwić, 30% Club Poland zainaugurował serię CEO Breakfast – kameralnego forum w formule śniadań, na które zapraszamy naszych członków i członkinie.

Pierwszym gospodarzem spotkania był dr Mateusz A. Bonca, CEO firmy JLL Poland, który zaprosił naszych gości do swojej wyjątkowej siedziby na 30. piętrze Warsaw Spire. Tematem przewodnim spotkania była dyskusja nt. pracy zdalnej / hybrydowej / powrotu do biur po pandemii. Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy liderami i liderkami z różnych branż i sektorów oraz integracja społeczności członków 30% Club Poland.
 
Jakub Zieliński, Head of Workplace, JLL zaprezentował przedpremierowo wyniki badania JLL dt. powrotu do biur, o którym będziecie mogli sami przeczytać już wkrótce. Zachęcamy, bo wnioski są bardzo ciekawe!
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ciekawą dyskusję. W spotkaniu wzięli udział: Magda Magnuszewska (CEO Alsendo) Olga Adamkiewicz (CEO artgeist), Pawel Bandurski (CEO Bank BPH), dr Mateusz A. Bonca,  (CEO JLL Poland), Ewa Carr-de Avelon (Poland Country Executive BNY Mellon) Natalia Tomkiewicz (Global Poland Hub Lead GSK), Anna Urbanska (CEO Standard Chartered Global Business Services Poland), Marzena Zahlin (CEO Svenska Handelsbanken AB S A Oddział W Polsce).

Spotkanie nie odbyłoby się gdyby nie świetne organizatorki: Anna Stępień, Aleksandra Włodarczyk, Małgorzata Kloka i Iweta Opolska.

Kolejne spotkanie już wkrótce! ⏳