30% Club Poland na panelu “Różnorodność w radach nadzorczych” w ramach EEC 2022

27 kwietnia 2022 (środa)

godzina 13:30-15:00

Agnieszka Kopacz, Roman Kusz, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Anna Potocka-Domin, Piotr Rybicki, Aleksandra Włodarczyk

Kampania 30% Club Poland stanowi ważny głos w debacie publicznej na temat roli kobiet w biznesie, dlatego nie może nas zabraknąć na jednej z największych imprez biznesowych Europy Centralnej! 27 kwietnia spotkamy się podczas 14. edycji European Economic Congress (Europejski Kongres Gospodarczy) na panelu poświęconym tematyce różnorodności we władzach o godzinie 13:30.

 

EEC to reprezentatywne i otwarte forum debaty o przyszłości europejskiej i polskiej gospodarki – przyszłości, w której musi znaleźć się miejsce dla kobiet. O tym jak zwiększać udział kobiet we władzach firm, dlaczego jest to ważne i jaką wartość dla biznesu przynosi różnorodność porozmawiają m.in. Aleksandra Włodarczyk, Koordynatorka i Członkini Komitetu Sterującego 30% Club Poland, Piotr Rybicki, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych i Ambasador 30% Club Poland oraz Anna Potocka-Domin Head of Standard of Ethics Programme UN Global Compact Network Poland, a panel poprowadzi niezawodna Agnieszka Kopacz z Wirtualnej Polski.

 

EEC 2022 odbędzie się 25-27 kwietnia 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zapraszamy do rejestrowania swojego udziału!

 

 

Rekrutacja kobiet na stanowiska kierownicze – debata headhunterów

22 kwietnia 2022 (piątek)

godzina 09:30

Katarzyna Grajda, Paweł Baranowski, Małgorzata Tylec-Gusakov, Robert Nowakowski

Jakie są przyczyny niskiej reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych polskich przedsiębiorstw? Jakie działania powinny być zainicjowane, by wspierać kobiety w pokonywaniu barier?

W imieniu 30% Club Poland oraz Stowarzyszenia LiderShe zapraszamy serdecznie na debatę “Rekrutacja kobiet na stanowiska kierownicze” z udziałem przedstawicieli czołowych firm rekrutacyjnych, specjalizujących się w procesach poszukiwania osób do najwyższych organów zarządczych spółek.

W debacie wezmą udział:

– Katarzyna Grajda,

– Paweł Baranowski, 

– Małgorzata Tylec-Gusakov,

– Robert Nowakowski.

Naszych panelistów zapytamy o zdanie na temat różnorodności płci jako osób bezpośrednio zaangażowanych w obsadzanie kluczowych stanowisk w firmach. Debatę poprowadzi Katarzyna Rozenfeld.


🗓️ Data: 22 kwietnia 2022
⏱️ Godzina: 9:30 – 10:45

Zapraszamy do rejestracji on-line.

 

 

What do we know (and do not know) about diversity and inclusion issues in finance?

21 April 2022 (Thursday)

18:00

Anna Golec PhD, Anna Zamojska PhD

Diversity

 

What do diversity and inclusion mean in finance? During the webinar topic regarding operationalisation challenges (definitions, measurement, models, etc.) and strengths and weaknesses of popular D&I research reports will be discussed.

The lecture “What we know (and what we do not know) about the issue of diversity and inclusion in finance” “in English on behalf of 30% Club Poland will be given by two researchers:

– Anna Golec, PhD, Co-founder and Ambassador of 30% Club Poland,
– Anna Zamojska, PhD from the Department of Econometrics at the University of Gdańsk.

 

The lecture is part of the series of webinars “Enhance Your Chance” organized by the QuantFin – Foundation.

On-line registration here. 

Udział kobiet we władzach spółek giełdowych z WIG140 na koniec 2021

 

„What gets measured gets done”. Kluczowe znaczenie dla sukcesu kampanii 30% Club mają mierzalne cele, które sobie wyznaczamy, dlatego chcemy podzielić się najnowszymi danymi, które zebraliśmy na koniec 2021 roku.

 

Postęp kampanii śledzimy na grupie 140 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 (łącznie WIG140). Według nowych danych, udział kobiet we władzach tych spółek wzrósł o 1,1 pp. względem roku poprzedniego z 15,5% do 16,6%. Widzimy więc poprawę, ale tempo zmian jest wciąż zbyt powolne.

 

W badanych spółkach kobiety częściej można spotkać w radach nadzorczych (18,9%) niż w zarządach (13,1%). Wciąż rzadko zajmują one pozycję prezesek zarządu – było tak tylko w 3,6% przypadków (pięć spółek). Częściej, bo w 15,7% spółek kobiety stały na czele rady nadzorczej.

 

W MWIG40 ROŚNIE UDZIAŁ KOBIET WE WŁADZACH

 

Najlepiej, jeśli chodzi o różnorodność władz wypadają tzw. blue chipy, czyli spółki z WIG20, w których kobiety stanowiły 20,8% władz na koniec 2021 r. (lekko wyżej r/r). Z kolei w grupie najmniejszych badanych spółek, znajdujących się w indeksie sWIG80, różnorodność we władzach była wyraźnie mniejsza. Udział kobiet we władzach spółek z sWIG80 na koniec ub.r. był na poziomie 13,9%. Co więcej, wskaźnik ten pogorszył się rok do roku o 0,3 pp. 

 

Pozytywne zmiany zaszły w grupie średnich spółek. W przedsiębiorstwach z mWIG40 udział kobiet we władzach firm wzrósł o 4 pp i wyniósł na koniec 2021 r. 18,5%. Tym samym średnie spółki mocno zbliżyły się do tych największych. 

 

SEKTOR FINANSOWY NAJBLIŻSZEJ PROGU 30%

 

Podobnie jak rok wcześniej, na koniec 2021 r. najwyższy udział kobiet we władzach miały sektory finansowy oraz rolno-spożywczy – było to odpowiednio 23,6% oraz 19,4%. Warto zwrócić uwagę, że w sektorze finansowym udział kobiet we władzach zwiększył się aż o 3,4 pp w minionym roku. Gdyby takie tempo zmian się utrzymało, ten sektor w ciągu dwóch lat osiągnąłby poziom 30%, który jest newralgiczny według wielu badań, bo to próg, od którego głosy mniejszości zaczynają mieć znaczenie i  mają realny wpływ na podejmowane decyzje. Sektor ten jest blisko tego progu, jeśli chodzi o udział kobiet w radach nadzorczych – na koniec 2021 r. wyniósł on 28,3%. 

 

Trzeci pod względem udziału kobiet we władzach był sektor TMT – 17,1%, wzrost o 1,7 pp. Tym samym sektor TMT zastąpił na tej pozycji energetykę, gdzie udział kobiet we władzach spadł o 2,0 pp do 15,3%. 

 

JEDNA PIĄTA SPÓŁEK BEZ ŻADNEJ KOBIETY WE WŁADZACH 

 

Choć badania potwierdzają pozytywny wpływ różnorodności na procesy biznesowe, w wielu spółkach brakuje kobiet we władzach. Na koniec 2021 r. wśród 140 największych notowanych spółek aż w 28 (jednej piątej) z nich nie było ani jednej kobiety w zarządzie, ani radzie nadzorczej. 

 

Najgorzej sytuacja nadal wygląda w sWIG80, gdzie podobnie jak w 2020 r., w aż 20 spółkach nie było kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Także sytuacja w mWIG40 nadal pozostawia wiele do życzenia – w 8 spółkach nie było kobiet we władzach firm z mWIG40 (choć jest progres w porównaniu do 13 na koniec 2020 r.). 

 

Z kolei wśród blue chipów, podobnie jak rok wcześniej, nie było spółek bez kobiet we władzach. 

 

18 SPÓŁEK Z PRZYNAJMNIEJ 30-PROC. WYNIKIEM

 

Pomimo ogólnie niskiego udziału kobiet we władzach spółek, w jednej na osiem badanych firm – czyli w 18 spółkach – osiągnięty lub przekroczony został poziom 30%. Te spółki pokazują, że osiąganie różnorodności płci we władzach jest możliwe. To spółki z różnych sektorów (m.in. finanse, TMT, detal, medyczny), o różnej wielkości (4 firmy z WIG20, 8 z sWIG40 oraz 6 z mWIG80) oraz o różnej strukturze akcjonariatu (zarówno z przewagą polskiego, jak i zagranicznego kapitału). 

 

Widzimy, że pozostaje jeszcze bardzo wiele do zrobienia, więc nie poddajemy się i zwiększamy nasze wysiłki.

 

Jak zwiększyć udział kobiet we władzach spółek? Raport i debata

24 styczeń 2022 (poniedziałek)

godzina 13:00-14:30

Kamil Wyszkowski, Milena Olszewska-Miszuris, Joanna Ałasa, Anna Potocka-Domin, Mirosław Kachniewski, Małgorzata Rusewicz, Małgorzata Barska, Katarzyna Grajda

UN Global Compact Network Poland i 30% Club Poland serdecznie zapraszają na prezentację raportu „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” oraz debatę „Jak zwiększyć udział kobiet we władzach spółek?”.

 

Spotkanie odbędzie się już 24.01.20222 r. w godz. 13.00-14.30 i będzie transmitowane na kanałach social media UN Global Compact Network Poland. Serdecznie zapraszamy!

 

AGENDA SPOTKANIA:
13.00 -13.10 Wystąpienie Kamila Wyszkowskiego, Przedstawiciela Krajowego i Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland
13.10 -13.25 Przedstawienie raportu 30% Club Poland Investor Group „Różnorodność w radach nadzorczych 2021”, Milena Olszewska-Miszuris, Co-Chair 30% Club Poland, Joanna Ałasa, Starszy Analityk NN Investment Partners TFI
13.25 -13.45 Wystąpienie przedstawicielki globalnej Investor Group 30% Club, Marte Borhaug, Co-Chair 30% Club UK Investor Group
13.45 -14.25 Debata: Jak zwiększyć udział kobiet we władzach spółek?
• Anna Potocka-Domin, Dyrektorka Programu Standard Etyki w Polsce, UN Global Compact Network Poland
• Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,
• Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami,
• Małgorzata Barska, Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI,
• Katarzyna Grajda, Senior Client Partner, Korn Ferry
Dyskusję moderować będzie Agnieszka Kopacz, Wirtualna Polska

14.25 -14.30 Zakończenie wydarzenia

 

Celem panelu jest dyskusja na temat realnych działań, które muszą być podjęte, aby zwiększyć udział kobiet we władzach spółek. W panelu usłyszymy szeroki głos interesariuszy tego zagadnienia, przedstawicieli inwestorów instytucjonalnych, spółek giełdowych oraz firm doradztwa personalnego. Poszukamy rozwiązań, które można i warto wprowadzić.

 

Pretekstem do dyskusji będzie raport 30% Club Poland Investor Group „Różnorodność w radach nadzorczych 2021”, którego Partnerem jest UN Global Compact Network Poland. Raport diagnozuje przyczyny niskiego poziomu nominacji kobiet na członków rad nadzorczych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych. Zdaniem respondentów kluczowymi barierami są: 1) niewystarczająca liczba kobiet we własnych bazach kandydatów oraz 2) mniej aktywny sposób promocji swoich kandydatur przez kobiety.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu tutaj.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Mentoringowego

25 styczeń 2022 (wtorek)

godzina 14:00

Liz Dimmock

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z założycielką programu mentoringowego Moving Ahead, Liz Dimmock. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godzinie 14:00 i ma na celu zaprezentowanie założeń programu. Będzie to okazja do rozwiania wątpliwości co do przebiegu programu, języka, liczby uczestników i kosztów – zatem wszelkich kwestii, jakie nam Państwo sygnalizowaliście w ubiegłych miesiącach. Mamy nadzieję, ze uda się stworzyć wspólną przestrzeń do wykreowania najlepszego programu mentoringowego dla Państwa firmy i pracowników.

Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa poprzez zaakceptowanie zaproszenia, które roześlemy do Państwa mailowo.

 

Program Mentoringowy

Zachęcamy naszych członków do przyłączenia się do największego na świecie programu mentoringowego (30% Club cross-company mentoring programme). Jest to międzysektorowy program promujący różnorodność w miejscu pracy, prowadzony przez ekspertów firmy Moving Ahead. W Wielkiej Brytanii program działa już ósmy rok, w 2021 po raz pierwszy uczestniczyły kolejne kraje: USA, Meksyk, Hong Kong oraz Dubaj. W każdym z tych krajów projekt okazał się być dużym sukcesem. Polska dołączy z początkiem przyszłego roku, ale już teraz zachęcamy, żeby się zapoznać ze szczegółami i dokonać zgłoszenia.

 

Główne założenia programu:

  • POSTAWY: buduje i wzmacnia niezbędne postawy w celu osiągnięcia parytetu kobiet na stanowiskach kierowniczych i zarządczych,
  • SYSTEM: dopasowuje mentorowane kobiety ze wszystkich szczebli kariery do starszych mentorów (mężczyzn i kobiet) z innej organizacji,
  • NIEZWYŁE DOŚWIADCZENIE: ponad 12,000 mentorów i mentee w 220 organizacjach.
  • IMPACT: z każdej organizacji udział może wziąć 10 par.

 

Program trwa 9 miesięcy, podczas których pary mentoringowe spotykają się co najmniej 5 razy. Dodatkowo przewidziane są specjalnie dedykowane spotkania dla całej grupy uczestników programu. Więcej informacji na stronie Moving Ahead (moving-ahead.org)