Gender balance almost achieved for ethnic minority directors

Diverse directors

Across the FTSE 350, the numbers of ethnic minority directors are currently balanced almost equally between men and women, with 48% being women (47% in the FTSE 100, 48% in the FTSE 250). 

The data emerged today from the latest update on the Parker Review – the business-led, UK government backed initiative that sets voluntary race equity targets for Britain PLC. 

The 30% Club is proud to support the Parker Review with our own targets for the FTSE 350 to have at least one ethnic minority director or member of the executive committee by the end of 2023 and for half of those newly created seats to go to women of colour.  

Today’s update also confirmed that 96 of the FTSE 100 had at least one ethnic minority director by the end of December 2022, up from 47% in 2016 and largely meeting the Parker Review’s initial target for Britain’s biggest companies. 

Of course, a single ethnic minority director is just the start of the change we need to see and so it was encouraging to see that half of those FTSE 100 companies actually had more than one ethnic minority director by the end of last year.

But as we have seen in the gender diversity space, there is still so much to be done if true equity is to be achieved.

It remains the case that the vast majority of ethnic minority directors occupy non-executive roles. In the FTSE 100, for example, while the data revealed ethnic minority directors now account for 18% of all directorships, just six ethnic minority directors held a chair position, only seven were CEOs and nine were CFOs.

However, there are many practical things company leaders can do to bring about change from collecting more and better data to taking part in reverse mentoring. 

For example, the 30% Club is helping organisations build on their commitment to race equity with our Leaders for Race Equity programme, run in partnership with the CBI’s Change the Race Ratio and Moving Ahead.

We match CEOs with ethnic minority executives from outside their organisations to learn from each other’s experiences and challenges while also attending working groups with their HR and D&I leads on topics ranging from data to AI to inform and improve corporate action on race equity.

 
We hope this initiative will help our CEO members deliver impactful leadership in race equity throughout their organisations to ensure a wide pipeline of diverse talent progressing and thriving right to the very top.
Parker Review stats
Leaders for Race Equity

The Parker Review has set new targets for December 2027:

 •  
 • – Each FTSE 350 company will be asked to set a percentage target for senior management positions that will be occupied by ethnic minority executives in December 2027
 •  
 • – 50 of the UK’s largest private companies have been set the target of having at least one ethnic minority director on the main board by December 2027. 
 •  
 • – Each company will also be asked to set a target for the percentage of ethnic minority executives within its senior management team 

 

You can read more about the targets and access the rest of the Parker Review data by clicking the box below. 

 

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

Gender-balanced boards more likely to push for better company culture

What female directors prioritise

What diversity delivers

The 30% Club, in partnership with board advisory specialists Lintstock, has today issued new qualitative analysis based on the engagement of male and female directors in 100 FTSE board reviews in a report titled Evidencing the Contribution of Gender Balance to Board Effectiveness.  

The survey showcases the difference gender diversity makes to the running of corporate boards, with a significant finding that women are more likely than men to focus on emerging issues, notably company culture and employee development.

In addition, female directors were also more likely to offer criticism and recommendations for improvement on both their own performance and their business activities.

The past twenty years have irrevocably changed the way businesses think about board composition and the impact this has on decision-making, with a push for greater gender diversity at the forefront of this shift in perception.

Through examining the engagement of male and female directors in board reviews, this study illustrates how gender diversity contributes positively to board performance. The findings show that gender balance is no longer a question of fairness, but that of effectiveness.

 

 

Despite the increased focus on ethnic diversity, the analysis highlights there have yet to be any examples of boards truly grappling with diversity in its wider forms, with some mismatches occurring between diversity ambitions and boards’ actions.

By demonstrating the link between diversity and effective oversight, we hope that this study will renew the impetus of boards to go beyond the traditional candidate pool, to secure directors with a broader set of skills and backgrounds.

 

 

 

Other key findings…

 
 • – Female directors are more likely to identify the need for further board diversity in areas such as age, culture and social background

 • – Women are three times more likely to recommend greater ethnic diversity than their male colleagues

 • – Women engaged heavily on employee sentiment and culture and were over 50% more likely to serve as a designated non-executive director for engaging with the workforce – the most frequently adopted employee engagement mechanism
 •  
 • – Women were 50% more inclined to raise ESG performance as an area for improvement.
What women want
Hanneke Smits

Hanneke Smits, global chair of the 30% Club and CEO of BNY Investment Management, said: “The findings further confirm that a more gender diverse group of board members will consider a greater variety of issues and ask a wider range of questions. Of particular importance in the report is the evidence that female board directors place a greater priority on hiring diverse teams and therefore increasing access to a broader pool of skills and experience.

 

“Against the backdrop of a challenging macro and geopolitical environment, it’s critical that companies harness the power of diverse talent at all levels of their organisation to succeed. At the 30% Club our focus is unwavering: diversity must remain on the board agenda and there is genuine progress to ensure current, and future, executive leadership teams better represent the society we live in.”

 

Neil Alderton, a partner at Lintstock, said: “Oversight of employees was becoming a headline concern for boards even before the upheaval of COVID-19 and findings from our study reveals that female board members are more than twice as likely as their male counterparts to identify the need to focus on people development and improving the diversity of the workforce.

 

“Better gender balance is not only a question of fairness – our findings show that it is also a matter of effectiveness. We see that diversity of gender contributes to diversity of thought around a number of board performance areas, broadening boards’ horizons and bolstering the support and challenge that directors are able to provide as a collective.”

 

Wyniki badania “Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach”

„Niech nas usłyszą!” to raport pokazujący mocny głos 4 262 aktywnych zawodowo kobiet o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, pracujących na rozmaitych stanowiskach w firmach z szeregu różnych sektorów. Jest to unikalna diagnoza przyczyn niskiej reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Zdecydowana większość uczestniczek badania chce awansować (91,1%) i
nigdy nie zrezygnowała z szansy awansu (70,4%). Ponad połowa respondentek wskazała, że ich płeć była przesłanką do gorszego traktowania (52,1%) oraz wyraziła przekonanie, że wymagania stawiane wobec kobiet są wyższe niż wobec mężczyzn na równorzędnych stanowiskach (55,7%). Niezależnie od wieku, sytuacji rodzinnej czy zawodowej, kobiety spotykały się z licznymi stereotypami na swojej ścieżce kariery. Wśród rozwiązań ułatwiających podejmowanie nowych wyzwań zawodowych najczęściej wskazywały podwyżki czy wynagrodzenie za dodatkowe obowiązki (70,9%) oraz elastyczne podejście do miejsca (58,0%) i czasu pracy (55,0%).

Raport dostarcza cennych wskazówek, jak zwiększyć wykorzystanie całej puli talentów w firmie. Kluczową z nich jest realizowanie inicjatyw z zakresu różnorodności, równych szans i włączenia (DEI). Firmy w nie zaangażowane częściej oferowały takie same szanse awansu i rozwoju, a kobiety w nich zatrudnione częściej czuły się traktowane na równi z mężczyznami na porównywalnych stanowiskach, zarówno ze względu na płeć, jak i sytuację rodzinną.

KOBIETOM NIE BRAK KWALIFIKACJI, ALE ICH UDZIAŁ WE WŁADZACH JEST WCIĄŻ NISKI

 

Kobiety stanowią 51,7% społeczeństwa oraz 62,9% absolwentów studiów wyższych w Polsce, w tym 65,8% na kierunkach ekonomicznych, prawniczych, zarządzania i administracji. Jednak ich udział w zarządach i radach nadzorczych spółek pozostaje niski i nie ulega znaczącej poprawie. Na koniec 2022 roku udział kobiet we władzach 140 największych spółek giełdowych wyniósł zaledwie 17,2% (jedynie 0,6 pp. więcej niż rok wcześniej), a na czele tylko 3 z nich (2,1%) stała prezeska zarządu. Szukając przyczyny niskiej reprezentacji pań na wyższych stanowiskach kierowniczych, twórcy badania oddali głos szerokiemu gronu kobiet.

 

Badanie „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach” zostało zrealizowane między 17 października a 30 listopada 2022 roku, a jego wyniki bazują na odpowiedziach 4 262 aktywnych zawodowo kobiet w różnym wieku, o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, pracujących na rozmaitych stanowiskach w firmach z szerokiej gamy sektorów. Uczestniczki badania reprezentowały ponadprzeciętnie wysoki poziom wykształcenia, ponieważ aż 94,7% posiadało wykształcenie wyższe. Zdecydowana większość z nich pracowała w dużych miastach, powyżej 200 tysięcy mieszkańców (90,0%), w dużych organizacjach, zatrudniających więcej niż 1 000 pracowników (61,5%). Większość ankietowanych była w długoterminowym związku (76,1%) oraz posiadała dzieci (53,9%).

 

KOBIETY CHCĄ AWANSOWAĆ, ALE ICH SZANSE AWANSU NIE SĄ RÓWNE

 

Odpowiedzi kobiet pytanych o ich ogólny stosunek do kariery nie pozostawiają wątpliwości – przeważająca większość (91,1%) stwierdziła, że awans i sukces zawodowy są dla nich ważne. Ponad trzy czwarte z nich (76,5%) uznało, że kobietom zależy na awansie i karierze tak samo jak mężczyznom. Prawie co druga (46,5%) uczestniczka badania była zainteresowana karierą na najwyższych szczeblach hierarchii korporacyjnej, co zaprzecza stereotypowemu myśleniu, że kobiety wolą zajmować mniej eksponowane stanowiska. Co więcej, badanie wykazało, że zdecydowana większość ankietowanych nigdy nie zrezygnowała z szansy awansu (70,4%), a te którym się to zdarzyło najczęściej kierowały się powodami rodzinnymi.

 

Blisko połowa ankietowanych (45,7%) oceniła, że kobiety z jej branży nie otrzymują równych szans na awans czy rozwój w porównaniu z mężczyznami na podobnych stanowiskach. Prawie co trzecia respondentka (29,7%) stwierdziła, że również ona nie otrzymuje równych szans na awans i rozwój w obecnym miejscu pracy. Jednocześnie ponad połowa uczestniczek badania (55,7%) uważała, że kobietom stawia się wyższe wymagania, niż mężczyznom na równorzędnym stanowisku. Większość ankietowanych mogła jednak liczyć na wsparcie swojego bezpośredniego przełożonego, zarówno szefa jak i szefowej. Dane przeczą dość powszechnemu stereotypowi, że kobiety się nie wspierają, bo panie, których bezpośrednią przełożoną była kobieta, częściej deklarowały, że czują się wspierane w rozwoju niż te, których przełożonym był mężczyzna.

 

Raport 30% Club Poland jest donośnym głosem aktywnych zawodowo kobiet, który dostarcza dużo potrzebnych danych oraz zachęca by na nich opierać rozwiązania i praktyki budujące włączającą kulturę organizacyjną pracodawcy. Dyskusja w przestrzeni publicznej na temat niskiej reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach często oparta jest o subiektywne odczucia, czasami krzywdząco przypisujące źródło wielu problemów samym kobietom, ich osobowości czy cechom charakteru, np. że to kobiety nie chcą awansować. Nasze badanie daje unikalną szansę by tę debatę przenieść na zupełnie inne tory i skupić się na zidentyfikowanych barierach i proponowanych rozwiązaniach.

Aleksandra Włodarczyk, współzałożycielka i koordynatorka kampanii 30% Club Poland

PŁEĆ JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY NIERÓWNE TRAKTOWANIE

 

Pytane o cechy, które warunkują odmienne traktowanie ankietowane najczęściej wskazywały płeć. Ponad połowa uczestniczek badania (52,1%) oceniła, że jest traktowana dużo gorzej lub nieco gorzej niż mężczyzna na równorzędnym stanowisku ze względu na fakt bycia kobietą. Częściej taką odpowiedź wybierały respondentki w wieku 41-50 lat oraz 51-60 lat (odpowiednio 57,9% i 57,7%), czyli już z bogatym dorobkiem zawodowym, dla których kwestia awansu na najwyższy szczebel korporacyjny, obecnie zdecydowanie częściej zajmowany przez mężczyzn, stawała się istotna.

 

Z kolei co trzecia ankietowana (34%), która posiadała dzieci, czuła się gorzej traktowana ze względu na swoją sytuację rodzinną, przy czym odsetek ten był wyższy dla matek posiadających dzieci w wieku 0-3 lat (45,6%). Wśród innych cech warunkujących gorsze traktowanie kobiety wymieniły jeszcze wiek i cechy czysto fizyczne, takie jak młody wygląd, atrakcyjność, postura, wzrost, uśmiech i wysoki głos.

 

Gorsze traktowanie kobiet przybierało bardzo różną formę. Najczęstszym doświadczeniem zdecydowanej większości uczestniczek badania (68%) były komentarze dotyczące ich wyglądu, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Co druga z kobiet spotkała się ze stereotypizacją jej zachowań (52,0%) czy niemiłymi komentarzami w odniesieniu do jej płci (51,8%). Ponad jedna czwarta (27,5%) zetknęła się z uporczywym przerywaniem i brakiem możliwości dojścia do głosu, a co czwarta uczestniczka badania (25,1%) skarżyła się na ignorowanie zgłaszanych przez nią pomysłów.

 

Równość płci i takie same szanse kobiet i mężczyzn są niezbędne, abyśmy mogli mówić o realizacji modelu zrównoważonego rozwoju. Dlatego też United Nations Global Compact w swojej globalnej strategii stawia Cel 5. Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Równość płci) w gronie najważniejszych celów dla naszej organizacji. Jako UN Global Compact Network Poland dołączyliśmy do badania 30% Club Polska, aby oddać głos samym zainteresowanym - kobietom. Poprzez ankiety przeprowadzone wśród pracowniczek sektora prywatnego podjęliśmy próbę zdiagnozowania przyczyn niskiej reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych i barier, które stoją na drodze rozwoju zawodowego kobiet w korporacjach.​

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Takie negatywne doświadczenia, z którymi mierzyły się kobiety w miejscu pracy, znalazły odzwierciedlenie w barierach, które ograniczały im dostęp do wyższych stanowisk. Respondentki wskazywały na brak pewności siebie oraz obawę przed porażką czy krytyką jako barierę w rozwoju. Kobiety wysoko oceniły też przeszkodę w postaci braku odpowiedniej sieci kontaktów zawodowych, duże obciążenie obowiązkami rodzinnymi oraz kwestie powiązane z tradycyjnym podziałem ról i presją społeczną.

 

KRZYWDZĄCE STEREOTYPY W MIEJSCU PRACY

 

Wyniki badania pokazują, że często nie sama płeć, ale również związane z nią stereotypy, czyli nadmierne uogólnienia i uproszczone przeświadczenia stanowiły barierę w karierze zawodowej kobiet. Analiza wykazała, że stereotypy w miejscu pracy są nadal obecne. Niewiele było uczestniczek badania, które by się przed nimi uchroniły. Jedynie 32 respondentki (0,8%) nigdy nie spotkały się z żadnym z wymienionych w badaniu stereotypów. Połowa uczestniczek badania często lub bardzo często mierzyła się ze stereotypem, że „ambitne kobiety są trudne do współpracy” (52,5%) oraz że „kobietami nawet w pracy rządzą emocje/hormony” (49,8%). Wciąż żywy okazał się stereotyp, że „kobiety nie radzą sobie w sprawach technicznych, ale lepiej radzą sobie w obszarach humanistycznych” – 45,8% ankietowanych wskazywało na jego częstą obecność.

 

 

ROZWIĄZANIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE – POTRZEBNE SĄ DZIAŁANIA

 

Wyniki badania pokazują, że istnieją rozwiązania, których wdrożenie pomogłoby firmom wyrównać szanse. Analiza wykazała, że kobiety zatrudnione w firmach realizujących inicjatywy z zakresu różnorodności, równych szans i włączenia (ang. diversity, equity & inclusion, DEI) częściej otrzymywały takie same szanse rozwoju i awansu, jak mężczyźni na podobnych stanowiskach. Częściej były one też zadowolone z pracy i czuły się traktowane na równi z mężczyznami, zarówno ze względu na płeć, jak i sytuację rodzinną. Rzadziej również zgłaszały, że spotykały się z negatywnymi stereotypami w trakcie swojej kariery zawodowej.

 

Niezależnie od wieku czy sytuacji rodzinnej, pytane co pomogłoby im podjąć się nowych wyzwań, kobiety najczęściej wskazywały (70,9%) na kwestie finansowe, takie jak podwyżki czy wynagrodzenie za dodatkowe obowiązki, a co trzecia (34,8%) sugerowała zrównanie płac kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Wśród narzędzi i działań, które mogłyby podjąć firmy, respondentki wysoko ceniły również elastyczne formy pracy (58,0% wskazało na elastyczne podejście do miejsca pracy, a 55,0% na elastyczny czas pracy) i różnego rodzaju programy rozwojowe, takie jak szkolenia czy mentoring.

 

Aby ułatwić drogę do zbudowania inkluzywnej kultury korporacyjnej, 30% Club Poland wydał autorski Przewodnik DEI. Przewodnik można pobrać pod poniższym linkiem:

Odpowiedzi uczestniczek badania wskazują, że w dominującej części chcą one awansować i sięgać po więcej, również po te najwyższe stanowiska. To dobra wiadomość dla firm, które cenią różnorodność w swoich władzach. Aby wykorzystać ten potencjał i talent, priorytetem dla liderów i liderek powinna być eliminacja barier i tworzenie inkluzywnej kultury, dającej równe szanse każdemu. Badanie pokazuje jak bardzo wielowymiarowe jest to wyzwanie. Oprócz płci, prowadzone inicjatywy powinny brać pod uwagę choćby wiek czy sytuację rodzinną pracowników – te elementy także warunkowały potrzeby i odczucia uczestniczek badania. Droga firm do różnorodności, równych szans i włączenia powinna być ustrukturyzowana i dostosowana do ich sytuacji oraz dojrzałości kultury korporacyjnej. Warto ją rozpocząć już dziś.

Milena Olszewska-Miszuris, współzałożycielka i Co-Chair kampanii 30% Club Poland

30% Club Ireland launches 2023 scholarships

30% Club Ireland

The 30% Club Ireland, whose aim is to achieve better gender balance at all levels in Irish businesses, has announced two new development opportunities for women in business – a 2023 programme of 27 postgraduate and executive education scholarships and, in partnership with AIB, 30 access opportunities for women in SMEs on the IMI/30% Club cross-company mentoring programme.

The scholarship programme, which is delivered in partnership with key education providers, covers a range of executive education disciplines including prestigious MBA programmes and technical masters programmes in STEM, Healthcare, Public Policy and other specialist areas. 

First offered in 2015, the annual programme aims to raise participation rates for women in, and general awareness of, executive education and to provide financial support for women interested in executive education, who may be limited by funding concerns. 

 

Gillian Harford, Country Executive with the 30% Club commented: “International Women’s Day takes place on March 8th. But it is about more than celebrating just one day, it is about taking real and practical steps that will help to bring about more balanced investment in talent and career progression.

“Having offered just three scholarships in year one, we are delighted now to be offering 27 scholarships for 2023”, said Ms Harford. “In addition to providing great opportunities for talented women, the programme gives us, and our education partners, the opportunity to encourage more diversity in executive classrooms for greater learning outcomes.”

The scholarship programme is open to all women and is not restricted to 30% Club member company supporters.

In partnership with AIB, the 30% Club has also announced a new 3-year initiative that will provide sponsored access for 30 women from the SME sector to the IMI/30% Club Cross Company Mentoring programme.  The IMI/30% Club programme started in 2015 and brings together experienced leaders and mid-career high potential individuals for mentoring focused on both professional and personal development.

Scholarship

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

Hanneke Smits welcomed as 30% Club global chair

Hanneke Smits
Our new Global Chair Hanneke Smits is CEO of BNY Mellon Investment Management

The 30% Club is delighted to announce the appointment of Hanneke Smits, CEO of BNY Mellon Investment Management, as its fourth Global Chair, succeeding Ann Cairns.

Hanneke has been a long-time champion of improving gender diversity in the workplace. In 2015, she co-founded Level 20, a not-for-profit organisation established to inspire women to succeed in the private equity industry.

Hanneke also serves as Chair of Impetus, a venture philanthropy organisation that backs charities to transform the lives of disadvantaged young people.

At BNY Mellon, Hanneke is the Executive Sponsor of PRISM, the company’s LGBTQ+ employee group, and as CEO of BNY Mellon Investment Management since October 2020, one of the largest asset managers in the world with $1.8 trillion in assets under management.

She has championed numerous initiatives such as Newton’s work with the Diversity Project to ensure that returning female portfolio managers were able to maintain their investment track record, and BNY Mellon’s partnership with Inspiring Girls through The Pathway to Inclusive Investment research in 2022, and being an early supporter of the UK’s #10000BlackInterns programme.

Hanneke succeeds Ann Cairns as global chair of the 30% Club.

Ann, who retired as Executive Vice Chair of Mastercard at the end of 2022, joined the campaign in 2019 as Co-Chair, working with the late Brenda Trenowden before becoming sole global Chair in 2020.

Hanneke Smits, CEO of BNY Mellon Investment Management, said:  “It is an honour to succeed Ann Cairns as Global Chair of the 30% Club and to continue its mission of increasing the number of women at board and senior management levels.

“The role of the 30% Club is as vital now as it was at launch in 2010. Even today, the baseline target of reaching 30% women – either at board or senior management level – remains a stretch for many organisations throughout the world. Reaching the campaign’s ultimate goal of gender parity will take significant effort and investment.

“I look forward to continuing to grow the 30% Club internationally and tackle a wider range of diversity challenges, inside and outside the boardroom.”

30% Club Global
Ann Cairns
Outgoing chair Ann Cairns expanded the 30% Club internationally

Under the leadership of Ann, the 30% Club formed new chapters in Mexico, Colombia and Chile and welcomed Poland, Ecuador and an investor group in France to the campaign.

Her involvement with UN Women’s Outstanding Women’s Leaders Group saw the 30% Club, Melinda French-Gates and the UN Foundation convene what is presumed to be the world’s biggest meeting of CEOs and company chairs to discuss gender equality in May 2021.

Cairns also broadened the UK chapter’s target to focus on racial equality, which included the launch of the Mission INCLUDE strand of the 30% Club’s world-leading and cross-company mentoring programme enabling individuals from all underrepresented groups to participate.

She also launched the Leaders for Race Equity CEO development programme last year in partnership with Change the Race Ratio and Moving Ahead.

Ann Cairns, outgoing Global Chair of the 30% Club, said: “On behalf of the members of the 30% Club, we are proud to welcome Hanneke as our new Global Chair. It will be invaluable to have a respected leader of Hanneke’s experience and calibre join the global campaign at a time when many companies are still struggling to achieve diversity at board and executive levels.

“In the UK, for instance, we may have reached 40% women on the boards of the FTSE 100, but the majority remain in non-executive roles; there are just 25% women at executive committee level and just eight female CEOs. Women of colour remain under-represented at every managerial and leadership level. We must continue to keep diversity and inclusion high on the agenda.”

This is the second time BNY Mellon Investment Management has taken a leadership role within the 30% Club. The campaign was launched in 2010 by Dame Helena Morrissey, who was the then CEO of Newton Investment Management, one of BNY Mellon Investment Management’s investment firms.

Newton and BNY Mellon Investment Management were early supporters of the campaign’s goals and helped encourage many chairs of Britain’s biggest companies to commit to the initial target of 30% women on their boards. This target was reached across the FTSE 100 in September 2019 and there are now 40% women on boards.

This transparency allows firms to learn together ‘what works’ for the fair inclusion of Black women in finance, professional services and big technology. Given that the pay gaps experienced by Black women are the largest in the sectors studied, making Black women the benchmark for real change within organisations is appropriate. 

Training, recruitment, operations, promotions, procurement, strategies, and policies should be evidently inclusive of Black women. The call for greater transparency through reporting, audits and monitoring of the progress of Black women will help ensure firms are on track.

The 30% Club would like to thank UK steering committee member Karin Barnick, a partner at executive search and leadership advisory firm Korn Ferry in London, who led the search for the new global chair on a pro bono basis. 

Work to do

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

Udział kobiet we władzach w 2022 roku

Według najnowszych danych 30% Club Poland na koniec 2022 r. udział kobiet we władzach – definiowanych jako zarządy i rady nadzorcze – 140 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wzrósł zaledwie o 0,6 pp. względem roku poprzedniego. Wskaźnik ten pozostaje na niskim poziomie 17,2%, a tempo jego zmiany jest niepokojąco wolne. 

 

 

Pomimo niewielkiej poprawy na poziomie zagregowanym, w danych widoczne są negatywne tendencje – wśród badanych spółek tylko 3 na koniec 2022 r. miały kobietę na stanowisku prezeski zarządu, choć jeszcze dwa lata temu takich spółek było 6. W przypadku 15,7% badanych firm na czele rady nadzorczej stała kobieta – to podobny poziom jak w poprzednich dwóch latach.

 

 

W drugiej połowie ubiegłego roku zarówno Rada Europy jak i Parlament Europejski przyjęły dyrektywę w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków. Zgodnie z nią, do lipca 2026 r. w dużych spółkach giełdowych, których siedziba mieści się w kraju UE, niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% łącznego składu zarządu i rady nadzorczej. Dziś pierwsze z tych kryteriów spełnia tylko 14, a drugie 17 spółek spośród 140 największych polskich firm giełdowych. 

Investing

UDZIAŁ KOBIET WE WŁADZACH LEKKO WZRÓSŁ RDR, NAJBARDZIEJ W SWIG80

 

Według danych zebranych przez 30% Club Poland udział kobiet we władzach 140 największych notowanych spółek wyniósł na koniec 2022 r. zaledwie 17,2%, co stanowi wzrost o jedyne 0,6 pp. względem roku poprzedniego. Najwyższy udział kobiet we władzach – podobnie jak w poprzednich latach – miały krajowe blue chipy (20,9%). Jednak w tej grupie spółek nie było praktycznie żadnego progresu w trakcie 2022 r. (+0,1 pp.) oraz w ciągu ostatnich dwóch lat (+0,4 pp. w 2021 r.).

 

Z kolei spółki z indeksu sWIG80 zanotowały wyraźną poprawę wskaźnika – o 1,5 pp., choć udział kobiet we władzach jest w nich na relatywnie niskim poziomie 15,4%. To już drugi rok z rzędu konsekwentnej poprawy w tej grupie – w 2021 r. udział kobiet wzrósł o 1,3 pp. rok do roku. Rozczarowanie przynosi analiza „średniaków”, czyli firm z indeksu mWIG40. W przypadku tej grupy wskaźnik udziału kobiet spadł o 0,8 pp. do 17,7%. To duży kontrast w stosunku do poprzedniego roku, bowiem w 2021 r. udział kobiet w tych firmach zwiększył się o 3,2 pp. 

POLSKIE SPÓŁKI DALEKO OD PROGÓW Z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 

W drugiej połowie ubiegłego roku zarówno Rada Europy jak i Parlament Europejski przyjęły dyrektywę w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, która dotyczy dużych spółek giełdowych, których siedziba mieści się w kraju UE. Dyrektywa nie ma zastosowania do giełdowych mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) czyli firm, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza ekwiwalentu 50 mln EUR lub których całkowita suma aktywów nie przekracza ekwiwalentu 43 mln EUR.


Zgodnie z dyrektywą do lipca 2026 roku, niedoreprezentowana płeć będzie musiała stanowić co najmniej 40% składu rad nadzorczych lub minimum 33% członków zarządu i rady nadzorczej łącznie. Dziś pierwsze z tych kryteriów spełnia tylko 14, a drugie 17 spółek spośród 140 największych polskich firm giełdowych. Część z badanych spółek spełnia zarówno pierwszy jak i drugi warunek. 


Tempo zmian w największych spółkach giełdowych w Polsce jest alarmująco wolne, zwłaszcza że mamy tylko nieco ponad trzy lata, żeby przygotować się do wymogów dyrektywy europejskiej. W tym kontekście warto przeanalizować wyzwania związane z różnorodnością, zaplanować działania i wyznaczyć konkretne cele w tym obszarze.

Małgorzata Kloka, członkini komitetu sterującego 30% Club Poland

TYLKO 3 PREZESKI NA CZELE NAJWIĘKSZYCH SPÓŁEK

 

Wśród 140 badanych spółek tylko 3 na koniec 2022 r. miały kobietę na stanowisku prezeski zarządu – jeszcze rok temu takich spółek było 5, a dwa lata temu 6. W przypadku 22 firm (16% badanych) na koniec 2022 r. kobiety stały na czele rad nadzorczych – to podobny poziom jak w poprzednich dwóch latach.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych kobiety częściej można było spotkać w radach nadzorczych niż w zarządach. Na koniec 2022 r. udział kobiet w organach nadzorczych 140 największych spółek wyniósł 20,4%, zaś w zarządach 12,2%. 

 

SEKTOR FINANSOWY PONOWNIE LIDEREM RÓŻNORODNOŚCI WE WŁADZACH SPÓŁEK

 

Podobnie jak w poprzednim roku, liderem różnorodności ze względu na płeć pozostał sektor finansowy. W spółkach do niego zaklasyfikowanych kobiety stanowiły 24,7% władz w porównaniu do 23,5% na koniec 2021 roku. Jednocześnie był to jedyny sektor, w którym udział kobiet we władzach spółek przekroczył jedną piątą. Na drugim miejscu znalazł się segment nieruchomości, z 18,8% udziałem wobec 14,8% rok wcześniej. Jednocześnie jest to sektor, który pokazał największą pozytywną zmianę rok do roku. Na trzecim miejscu znalazł się sektor medycyny, z 17,0% udziałem kobiet we władzach spółek oraz 2,2 pp. wzrostem rok do roku. Najgorzej pod względem różnorodności ze względu na płeć, podobnie jak rok wcześniej, wypadł sektor detaliczny, we władzach którego znalazło się tylko 14,4% kobiet.

 

20 SPÓŁEK Z PRZYNAJMNIEJ 30-PROC. WYNIKIEM

 

Zgodnie z teorią tzw. masy krytycznej, aby głos mniejszości był słyszalny i miał wpływ na działania większości a poprzez to, aby biznesowe korzyści z różnorodności były widoczne, udział kobiet we władzach spółek powinien wynieść przynajmniej 30%. Z tego względu kampania 30% Club Poland dąży do osiągnięcia tego progu wśród największych polskich spółek giełdowych.

 

Na koniec 2022 r. poziom ten był osiągnięty w 20 spółkach spośród badanych 140 (w porównaniu do 18 na koniec 2021 r.) – w tej grupie są zarówno blue chipy, jak i średnie i mniejsze spółki, reprezentujące różne sektory działalności. W badanym okresie spadła również liczba spółek bez żadnej kobiety w zarządzie i radzie nadzorczej – na koniec 2022 r. takich firm było 23, natomiast rok wcześniej ich liczba wyniosła 28. 

Obie te tendencje cieszą, ale ich postęp na polskim rynku jest za wolny. Gdyby tempo zmian z minionego roku utrzymało się, to próg 30% dla wszystkich 140 spółek osiągnęlibyśmy dopiero za 60 lat, a spółki wyłącznie z męskimi władzami zniknęłyby za niecałe 5 lat.

Milena Olszewska-Miszuris, inicjatorka i Co-Chair 30% Club Poland

 

POTRZEBNE SĄ DZIAŁANIA – PRZEWODNIK DEI 30% CLUB POLAND

 

Aby ułatwić firmom zwiększenie udziału kobiet na kluczowych stanowiskach, 30% Club Poland wydał autorski Przewodnik DEI (Diversity, Equity & Inclusion) poświęcony różnorodności, równym szansom i włączeniu. Narzędzia i propozycje działań pomogą ustrukturyzować i zaplanować drogę do zbudowania inkluzywnej kultury korporacyjnej, wyrównania szans i dojścia do większej różnorodności we władzach, wszystkim firmom, bez względu na ich rozmiar, strukturę własnościową czy poziom zaawansowania w tym zakresie. 

Investors given tool to boost gender equity in net zero race

The Women in Finance Climate Action Group has developed a framework to help financial institutions support women in the net zero transition and limit the negative impact of climate change on women.

The 30% Club is delighted to support the rollout of this first-of-its-kind framework specifically for private investors and the key role they play in financing net zero.

Integrating a gender lens into climate investments is important to value women as key stakeholders in solutions, to ensure not only a better path, a more ‘Just Transition’, but also a shorter one, unleashing the potential of women as changemakers, in finance and in who and what is being financed.

 

Women remain under-represented in climate finance

 

The Women in Finance Climate Group argues that whilst climate change disproportionately impacts women, women remain seriously under-represented in climate policy, climate decision-making and climate finance.

The Action Framework, created in collaboration with the Oliver Wyman Forum and 2X Global, is available to download here.

The Women in Finance Climate Action Group comprises women leaders from business, the public sector and civil society and includes Tanya Steele, CEO of WWF-UK and Sarah Breeden, Executive Director at the Bank of England.

 

Amanda Blanc, Aviva’s Group CEO, said: “Private capital is key to mobilising the trillions of dollars required over the next three decades to limit warming to 1.5 degrees. And yet the global private finance sector does not currently have the tools or incentives in place to evaluate and improve the impact of climate finance on gender equality.

“We need more data to measure the impact of specific climate investments or project financing on women and girls. We hope this Framework will give financial institutions what they need to begin to measure and deliver greater gender equality when taking action on net zero.”

Rupal Kantaria, Partner, Oliver Wyman Forum and head of climate for the 30% Club, added: “This first-of-its-kind Action Framework for investors embeds gender considerations into climate investment decisions. Both are critical for financing a faster and more just climate transition.”

 

 

 

Amanda Blanc and Rupal Kantaria

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

French investors reveal gains for women’s leadership

Screenshot 2023-01-16 at 12.56.17

According to the 30% Club France Investor Group’s annual report, gender diversity is improving in the SBF 120 but there is still a long way to go.

The 30% Club France Investor Group is pleased to announce the publication of its second annual report. In its second year of the campaign, the 30% Club France Investor Group conducted a wide variety of activities to engage with corporates, stakeholders, and experts, enabling us to develop key observations regarding gender diversity in France.

The 30% Club France Investor Group are stewards of France’s investee companies. Part of that responsibility includes the assessment of their executive management teams. Since 2017, listed companies in France must have a minimum of 40% of women on the Board of Directors under the Copé Zimmermann law. The Rixain Law adopted in 2021 also enforces that Executive Committees have 30% female representation by 2027 and 40% by 2030. 

 

Last year, the Investor group conducted 18 in-person engagement meetings and conversations and observed that:

– Compared to last year, companies are both more open to engaging with us and more prepared. 

– There is positive momentum emerging in the form of action plans and targeted goals, but these targets as well as their scopes (i.e., the executive body targeted) and time horizons lack homogeneity, making it difficult to work towards the goal of 30% female representation at the highest levels of management.

– Two opposite trends are coming into play. The COVID-19 crisis had a disproportionately negative impact on women in attracting, retaining, and promoting talent while the enforcement of the Rixain Law acted as an accelerator of awareness for the importance of gender diversity.

 

FFHSpamXMAE7PHx

Member of the French Parliament, Marie-Pierre Rixain said:

By making equality between women and men the great concern of his five-year term, President Emmanuel Macron has helped accelerate the march of history. Indeed, a certain number of blockages in our collective organization still constrain women’s economic room to maneuver and lead to a cascade of consequences. With this in mind, I drafted a bill in 2021 that enshrines new economic rights for women thus allowing them to conquer their status as free and autonomous economic actors.

The number of requests I receive proves that this issue is on the table for all companies now more than ever. Finally, our country is thinking about how to make half of the working population a source of value creation, wealth, and jobs. 

I believe that an increasingly significant proportion of large companies have taken measures for the challenge of gender diversity. In this respect, the law that I introduced – which marks a major change in the management and retention of corporate talent – will accelerate this dynamic by imposing ambitious but achievable targets for the players concerned.

Global Head Sustainable & Impact Investment, Allianz Global Investors, Matt Christensen said: 

“In the two years since the initiative’s launch, I’m pleased to see that the importance of gender diversity is increasingly acknowledged within French companies and that encouraging progress in terms of female representation on executive leadership teams is visible.

Nevertheless, there is still a long way to go. By pooling our efforts under the 30% Club France, we as investors can help move the lines faster to drive genuine and sustainable change by looking not only at the executive committee but also at how companies build a gender-diverse talent pipeline. The 30% by 2025 is the floor, not the ceiling. The Rixain Law on economic and professional equity for women sets 40% by 2030 as the next frontier. We are willing to do our part!”

Where we are

The 30% Club has come a long way from when it was set up in the UK in 2010.We now span six continents and more than 20 countries. We’re actively expanding into more G20 countries

More women rising to the top in France across the SBF 120

Paris, 16 January 2023. The 30% Club France Investor Group announces today the publication of its second annual report, revealing the latest trends and data on gender diversity at 120 companies part of the SBF 120 Index in France.

Launched in November 2020 by six French asset managers with the objective to promote better gender diversity within the SBF 120 companies’ executive management teams by 2025, the investor group has today 16 members representing over €6 trillion of assets under management, 5 having joined this year.

 

Core activity

 

In its second year of the campaign, the 30% Club France Investor Group conducted a wide variety of activities to engage with corporates, stakeholders, and experts, enabling the Club to develop key observations regarding gender diversity in France:

 

– Compared to last year, companies are both more open to engaging and more prepared. The refusal to engage is more the exception than the rule. However, the 30% Club France Investor Group faced some refusals under the pretext of “we already have 30% of women on our Executive Committee”, although the goal is to look beyond the percentage of women on that committee.

 

– Most companies are convinced of the value of gender diversity. A positive momentum has been emerging in the form of action plans and targeted goals. But these targets, as well as their scopes (i.e., the executive body targeted) and time horizons, lack homogeneity, making it difficult to work towards the goal of 30% female representation at the highest levels of management.

 

– Two opposite trends are coming into play. The COVID-19 crisis had a disproportionately negative impact on women in attracting, retaining, and promoting talent while the enforcement of the Rixain Law (1) acted as an accelerator of awareness for the importance of gender diversity. The issue is more acute in some sectors, particularly industrial and STEM activities, making the competition for attracting female talent more intense. The generalization of remote working may accentuate the recruitment problem for those companies where this will not be possible due to the nature of the jobs. 

 

– Sectors with high female employment rates (i.e. Financial Services and Insurance, Consumers) still have obvious glass ceilings. While there are targets and strategies, these sectors have a long way to go and changed very little compared to last year. 

 

– The notion of gender pay gap was discussed at length. There is some confusion between equal pay gap and gender pay gap. Closing the gender pay gap requires measures to break the glass ceiling through adequate, supportive, and relevant HR policies.

 

Building on a strong foundation

 

Continuing the efforts from 2021, the 30% Club France Investor Group collaborated with policymakers and experts seeking to address the secular question of gender diversity.

 

As chair of the 30% Club France Investor Group for the 2022 engagement season, Marie-Sybille Connan from Allianz Global Investors declares: “the 30% Club France Investor Group has a solid foundation to lead into year three of the group. Our roadmap for 2023 is set and articulated around:

 

– Moving the needle further and continuing to engage with SBF120 constituents

 

– Collaborating with Mercer on their Global Talent Trends survey including gender diversity practices to get more consistent and actionable data

 

– Advocating for the creation of the CEO & Chair pillar to have a complete 30% Club Chapter in France. France is the latest country where an investor group has been established but still needs the CEO & Chair pillar that will be instrumental in driving awareness on gender diversity in the corporate world. We invite any CEO or Chair who wants to act and drive gender equality to reach out to us.”

 

New leadership structure

 

In order to ensure proper onboarding and transfer in knowledge among members, the 30% Club France Investor Group is implementing a co-chairing of the initiative over a two-year mandate.

 

In 2023, Candriam AM will be co-chairing the 30% Club France Investor Group alongside Allianz Global Investor.

 

Theany Bazet, Co-Chair of  the 30% Club France Investor Group  and Fund Manager at Candriam, said: “I am honoured to join Marie-Sybille as Co-Chair to continue building bridges with corporations via active engagement and constructive dialogue together with our community of 16 responsible engaged investors.

 

“It is only by sharing best practices and bringing to light any issues that we can advance gender diversity and drive systemic change.

 

“We will notably thrive to developing the CEO/Chair pillar of the 30% campaign to have in France a full 30% chapter.

 

“Doing so will strengthen the commitment of improving gender diversity in the higher ranks of companies and increase the chances of success.”

 

The full report, including key figures, case studies and the KPIs list, is available here.

ENDS

 

Notes to editors

 

[1] On December 24, 2021, France adopted a new law to promote gender equality in the workplace and in the economy at large. This law, referred to as the Loi Rixain (Rixain Law), after the bill’s main sponsor in the French parliament, Marie-Pierre Rixain, imposes quotas for the representation of women in the leadership positions of large corporations, defined as corporations of 1,000 or more employees. By March 1, 2027, at least 30% of managerial positions in these companies, as well as 30% of the seats on these corporations’ governing bodies, will have to be filled by women. By March 1, 2030, these quotas will be raised to 40% for both managerial positions and governing bodies.

 

About the 30% Club France Investor Group

 

The 30% Club is a global campaign taking action to increase gender diversity at board and senior management levels. In 2010, the campaign was launched in the UK and it now has chapters around the world, with some backed by dedicated investor groups. In November 2020, six investment institutions decided to create an investor group in France.

The 30% Club France Investor Group now includes 16 members representing around €6 trillion AUM. Its focus is to engage with the investee companies and push for at least 30% of executive committee seats to be filled with women by 2025. It also aims to increase disclosure expectations around the topic of gender diversity. The group believes gender balance on boards and senior management encourages better leadership and governance, diversity and inclusion contribute to all-round board performance and, ultimately, increase corporate performance for companies and their shareholders.

 

Contacts

 

Steele & Holt

Servane Taslé
+33 (0)6 66 58 84 28
servane@steeleandholt.com

Anais Miegeville
+33 (0) 6 33 73 85 16 

 

Allianz Global Investors

Marion Leblanc-Wohrer
+33 (0) 1 73 05 77 91 / +33 (0) 6 85 15 74 54
Marion.LeblancWohrer@allianzgi.com

 

Candriam
Isabelle Lieven
+32 2 509 61 69
media_relations@candriam.com

 

Przewodnik Diversity, Equity & Inclusion

Przedstawiamy Państwu nasz autorski Przewodnik Diversity, Equity & Inclusion (DEI) pełen narzędzi, pomysłów i inspiracji, jak zwiększać różnorodność i jak budować inkluzywną kulturę organizacyjną, przydatny dla firm niezależnie od ich poziomu zaawansowania.

 

Chociaż płeć jest naszym punktem wyjścia, w pełni zdajemy sobie sprawę, że wiek, niepełnosprawność, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne są częścią tej podróży. Dlatego zestaw narzędzi nie skupia się wyłącznie na płci, ale pozwala zbudować holistyczny plan DEI.

 

Przewodnik DEI został zaprojektowany tak, by był źródłem pomysłów i inspiracji dla wszystkich organizacji, bez względu na ich rozmiar czy aktualny poziom zaawansowania w obszarze DEI. Większe organizacje zachęcamy do skorzystania z pełnego Planu działania na rzecz różnorodności, równych szans i włączenia (DEI) – może on pomóc przy diagnozie aktualnej sytuacji oraz identyfikacji obszarów wymagających działań. Firmy mniejsze i te skoncentrowane na konkretnych aspektach DEI (np. przyciąganie czy rozwijanie talentów) mogą przejść do odpowiedniego obszaru w poszukiwaniu pomysłów, najlepszych praktyk i celów.

 

Przewodnik DEI jest dostępny dla wszystkich – nie tylko dla firm współpracujących z 30% Club Poland. Wierzymy, że działania zwiększające różnorodność i włączenie są ważne i korzystne dla całego społeczeństwa i gospodarki. Dlatego Przewodnik został zaprojektowany tak, aby można było z niego swobodnie korzystać i dzielić się jego treścią, ale zawsze przy wskazaniu 30% Club Poland jako źródła.

 

Planujemy regularnie aktualizować Przewodnik. Jeśli masz sugestie, pomysły oraz case studies, które mogą uatrakcyjnić jego treść i przekaz, zapraszamy do kontaktu!