Konferencja Bloomberga i 30% Club Poland “Zrównoważone inwestowanie”


Jeszcze przed sezonem wakacyjnym, czerwiec zamknęliśmy z przytupem! Konferencja poświęcona tematyce ESG zorganizowana przez 30% Club Poland i agencję Bloomberg cieszyła się taką popularnością, że musieliśmy dostawiać krzesła! 23 czerwca, w hotelu Noby ugościliśmy ponad 130 osób.

 

 

Widać, że ESG na stałe wchodzi na agendę biznesu i nie może być już traktowane jako przejściowa moda lub “wymysł grupki cyklistów, ale bardzo poważny trend, za którym stoją globalne instytucje finansowe” jak przekonywał dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, które objęło patronat nad imprezą.

 

 

Ramy regulacyjne, po których potem mogliśmy się poruszać, bardzo przejrzyście zarysowała Agnieszka Skorupińska, Partner, Head of Environmental Law Practice CEE z kancelarii CMS Poland. Agnieszka omówiła wszystkie zmiany i wymogi prawne istotne dla inwestorów instytucjonalnych, jak i emitentów papierów wartościowych.

 

 

Ze strony Bloomberga, Bartosz Czekierda pokazał jak budowane są ratingi i indeksy ESG, Gregory Kay przedstawił nowy projekt BloombergNEF, czyli specjalnie dedykowany zespół do analizy trendów w zakresie transformacji energetycznej, Adithya Bhashyam opowiedział o potencjale wykorzystania wodoru (zwłaszcza zielonego) w różnych sektorach gospodarki, zaś Arek Osiński zaprezentował jak zbudowany jest Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), który śledzi wyniki spółek giełdowych, publikujących dane mierzące ich wysiłki na rzecz wspierania równości płci.

 

 

30% Club Poland reprezentowała Aleksandra Włodarczyk, współzałożycielka i koordynatorka kampanii w Polsce, która przekonywała, że różnorodność jest dobra dla biznesu, opierając się na twardych danych i jest to aspekt, który inwestorzy muszą wziąć pod uwagę. Aleksandra podkreśliła, że według badań to kobiety są najbardziej prawdopodobnymi inicjatorami działań na rzecz klimatu, jednak wciąż są niedoreprezentowane w gremiach decyzyjnych. Łącząc cele dotyczące różnorodności z celami klimatycznymi, droga do zero-emisyjności może być szybsza i sprawniejsza.

 

 

Na końcu, niesamowicie ciekawą debatę przeprowadzili paneliści, każdy reprezentujący inną perspektywę: Joanna Ałasa oczami funduszu inwestycyjnego NN Investment Partners, dr Samer Masri oczami funduszu emerytalnego Aegon PTE, Milena Olszewska-Miszuris, Co-Chair 30% Club Poland od strony raportowania oraz Tomasz Półgrabski z perspektywy spółki giełdowej Benefit Systems SA. Moderator dyskusji Piotr Skolimowski, Warsaw Bureau Chief at Bloomberg News zadawał szczegółowe, nurtujące a czasami podchwytliwe pytania “Czy kwestie ESG to wciąż tylko centrum generacji kosztów czy może potencjalne korzyści?”. Mamy nadzieję, że uczestnicy naszej konferencji jasno potrafili odpowiedzieć na to pytanie i jeszcze bardziej docenili wagę tematyki ESG, do której zaliczają się również kwestie różnorodności.