Spotkanie w ramach Women Inspired Network (WIN), globalnego projektu IQVIA z zakresu Diversity and Inclusion

8 marca wzięliśmy udział w spotkaniu w firmie członkowskiej 30% Club Poland IQVIA Poland w ramach Women Inspired Network (WIN), globalnego projektu IQVIA z zakresu Diversity and Inclusion.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania najświeższych danych poświęconych udziałowi kobiet we władzach 140 największych spółek giełdowych oraz dyskusji nad tym, dlaczego cały czas widzimy tak niskie liczby jak zaledwie 18% kobiet w zarządach i radach nadzorczych w tych spółkach na koniec 2023 roku.

Dyskusja była świetna przesłanką do przypomnienia wyników badania 30% Club Poland i UN Global Compact Network Poland „Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach”. W oparciu o przedstawione odpowiedzi rozmawialiśmy o:

  • chęci kobiet do awansu i zajmowania najwyższych stanowisk,
  • barierach w rozwoju zawodowym dla kobiet w tym tzw. „karze za macierzyństwo”
  • a także stereotypizacji kobiecych zachowań.

Dotknęliśmy też tematu teorii „masy krytycznej” czyli tego jak ważne jest, aby mniejszość osiągała przynajmniej poziom 30%, który jest celem 30% Club Poland. Bardzo dziękujemy Milenie Olszewska-Miszuris, co-Chair 30% Club Poland i Małgorzacie Żelazko, Ambasadorce 30% Club Poland, za prezentację i poprowadzenie dyskusji.

Wydarzenie dało też uczestniczkom możliwość zobaczenia szeregu inicjatyw dotyczących DEI w IQVIA Poland, które przedstawiła Barbara Wawryniuk, Associate Office Manager / Poland Wellbeing Champion w IQVIA oraz kluczowych statystyk odnośnie Polski i przedstawienia propozycji kolejnych inicjatyw, o co zadbała Anna Olszówka, Associate HR Director w IQVIA. Doceniamy, że firmy członkowskie aktywnie pracują na rzecz różnorodności, równych szans i włączania.

Dziękujemy bardzo za zaproszenie Bożenie Josypenko, Marketing Associate Director i Danielowi Flisowi, Dyrektorowi Generalnemu w IQVIA, Członkowi Klubu.