30% Club Poland objął patronatem 2. edycję Nagrody karty Różnorodności

30% Club Poland objął patronatem 2. edycję Nagrody karty Różnorodności, wyróżnienia przyznawanego za inicjatywy pracodawców związane z różnorodnością, równością i włączeniem (DEI)

W ramach programu pracodawcy zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. W Polsce Kartę Różnorodności koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie inicjatywa skupia 338 pracodawców, oferując zrzeszonym podmiotom wsparcie merytoryczne pod postacią warsztatów, webinarów, grup roboczych, publikacji czy badania określającego stopień zaawansowania w zarządzaniu różnorodnością. Nagrody Karty Różnorodności zostaną przyznane w trzech kategoriach:

  • DEI w biznesie
  • DEI w sektorze pozabiznesowym
  • DEI w samorządach

W kategorii DEI w biznesie nagrody zostaną przyznane w obszarach:

  • partnerstwo – nagroda za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością
  • aktywizm korporacyjny – nagroda za zabranie głosu w sprawie ważnej społecznie
  • prawa dziecka w biznesie – nagroda za respektowania praw dzieci w kontekście oddziaływania podmiotu
  • wolontariat pracowniczy – nagroda za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością
  • nowatorskie podejście – nagroda za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością

Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą zgłaszać firmy o dowolnej wielkości, samorządy, organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), uczelnie wyższe (zarówno prywatne, jak i państwowe), instytucje kultury oraz instytucje publiczne. Zgłaszane do konkursu działania mogą objąć m.in. inicjatywy na rzecz grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQ+, kobiety, cudzoziemcy), cykle szkoleniowe i edukacyjne, współpraca międzysektorowa w obszarze różnorodności, ale też dokumenty wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, takie jak plan równości płci czy polityka antydyskryminacyjna.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 23.02.24 r. poprzez formularz na stronie Nagrody (link powyżej). Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami. Ogłoszenie wyników i przyznanie Nagród Karty Różnorodności nastąpi wiosną 2024 r. podczas inauguracji Miesiąca Różnorodności w Polsce.

Zapraszamy gorąco do udziału!