Nagrody DEI 30% Club Poland przyznane

4 października 2023 roku w siedzibie kancelarii White & Case w Warszawie miało miejsce przyznanie Nagród DEI 30% Club Poland. Z 54 zgłoszeń Kapituła Konkursu wyłoniła 5 Laureatów i 8 Wyróżnionych.

Podstawowym celem było zgromadzenie faktycznie realizowanych inicjatyw DEI, które m.in. mogą stanowić źródło pomysłów i inspiracji dla innych przedsiębiorstw. Najciekawsze inicjatywy zostaną także przedstawione w aktualizacji przewodnika DEI pierwotnie opublikowanego przez 30% Club Poland  w styczniu 2023 roku. W konkursie mogły wziąć udział przedsiębiorstwa, które zaprezentowały konkretne case studies – już zrealizowane lub trwające projekty związane z inicjatywami DEI.

W konkursie „DEI 30% Club Poland” laureatami zostało 5 firm z najciekawszymi – według Kapituły Konkursu – inicjatywami:

 • Ikea. Nagroda przyznana za „Urlop Ojcowski IKEA”.
  Inicjatywa promuje równość w rodzicielstwie, oferując wsparcie dla różnych grup pracowników, uwzględniając elastyczność i indywidualizm.
 • CD Projekt RED. Firma wdrożyła projekt „Urlop menstruacyjny”
  Promuje akceptację różnic biologicznych. Inicjatywa ta dostarcza dostosowane rozwiązania dla pracowników, tworząc przyjazne i elastyczne środowisko pracy, które rozumie i wspiera potrzeby związane z menstruacją.
 • BNP Paribas. Nagroda za inicjatywę „Wsparcie partnerskiego modelu rodziny”
  Przyczynia się do rozwijania kompetencji ojców, promowania równouprawnienia rodziców oraz oferuje wsparcie i edukację dla wszystkich rodziców, tworząc bardziej równoprawne i inkluzywne środowisko pracy.
 • Abris Capital Partners. Projekt „DEI CODE – polityka wdrażania zasad różnorodności w spółkach portfelowych funduszu Private Equity”
  Stanowi istotny wkład w promowanie różnorodności, równości i inkluzji w spółkach portfelowych funduszu private equity. To także przykład spojrzenia na kwestie DEI ze strony inwestorskiej.
 • BASF Polska. Kampania społeczna „Chemia jest Kobietą”
  nie tylko podnosi rangę różnorodności płciowej, ukazując kobietom inspirujące przykłady sukcesów w branży chemicznej, ale również aktywnie dąży do eliminacji szkodliwych stereotypów, które od dawna utrwalały nierówności płciowe w miejscu pracy.

Poza laureatami, Kapituła Konkursu wyróżniła też osiem innych projektów:

 • Lidl. Wyróżnienie przyznane za „Lidl Fair Pay”
  m.in. ze względu na aktywną rolę w promowaniu równości płacowej między płciami w różnych sektorach gospodarki.
 • Kruk
  Firma została wyróżniona ze względu na jej wyjątkowe zaangażowanie w promowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej, szczególnie w kontekście równości płci (m.in. wprowadzenie feminatywów oraz niski Gender Pay Gap).
 • JLL. Inicjatywa firmy „JLL Włączając Różnorodność w Architekturę i Funkcjonowanie Naszego Biura”
  to zdecydowany krok naprzód w dążeniu do stworzenia bardziej dostępnego, przyjaznego i inkluzywnego środowiska pracy.
 • Ikea. Program firmy „Liczą się umiejętności”
  to aktywne wspieranie osób z doświadczeniem uchodźczym w zdobyciu doświadczenia zawodowego i znalezieniu pracy w Polsce, przeciwdziałając wyzwaniom związanym z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym.
 • Fundacja Integralia. Wyróżnienie za program „Sprawny Staż”
  który wspiera zwiększenie zatrudnienia studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami, a także promuje tę ważną ideę w miejscu pracy.
 • Ringier Axel Springer Polska. Projekt firmy „EqualVoice – zmniejszanie nierówności kobiet i mężczyzn oraz równa reprezentacja i głos kobiet i mężczyzn w mediach”
  podejmuje m.in. działania na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet, wspiera ekspertki, a także działa na rzecz równości płci zarówno wewnętrznie w firmie, jak i na zewnątrz. Firma monitoruje także udział głosu kobiet i mężczyzn w swoich serwisach.
 • Mastercard. Wyróżnienie za wprowadzenie programu 16-tygodniowego urlopu dla rodziców
  Program ten wyróżnia się wsparciem równouprawnienia płci, elastycznością, eliminacją luki płacowej, wsparciem wspólnoty pracowniczej oraz efektywnym zarządzaniem czasem.
 • BNP Paribas. Program firmy „WomenUP”
  wyróżnia się wspieraniem rozwoju osobistego, promowaniem równouprawnienia, zaangażowaniem pracowniczek w procesy zmian, efektywnością w tworzeniu innowacyjnych projektów oraz wzmacnianiem wspólnoty pracowniczek, co stanowi kluczowe aspekty inicjatyw DEI.

Po oficjalnej części, w trakcie networkingu, mieliśmy okazję zapoznania się z Varsavianistyczna kolekcją zdjęć 

White & Case LLP  – Miasto moje, a w nim 📷

Profesjonalną fotorelację z wydarzenia wykonała Monika Pietraszek