CEO Breakfast w GSK

Trudno o bardziej otwartą społeczność niż Członkowie 30% Club Poland! Tezę tę po raz kolejny potwierdza spotkanie z cyklu CEO Breakfast, który uruchomiliśmy, aby integrować Prezeski i Prezesów Zarządów, wymieniać się doświadczeniami związanymi z diversity i wspólnie wspierać się w realizacji misji Klubu: zwiększania udziału kobiet we władzach spółek

Tematem przewodnim spotkania była rozmowa o zarządzaniu różnorodnymi zespołami. Gospodarze spotkania – Wojciech Skrudlik, Natalia Tomkiewicz i Aleksandra Żygo z GSK przedstawili nam imponujące statystyki dotyczące różnorodności w GSK Poland Hub (50% reprezentacja kobiet na stanowiskach menedżerskich, ponad 40 narodowości wśród ponad 2 000 pracowników firmy w Polsce). Otworzyli tym samym dyskusję na temat wyznań, najlepszych praktyk, ale i korzyści z różnorodności.

Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział i już nie możemy się doczekać kolejnego spotkania po wakacjach!

Ewa Carr-de Avelon i Paulina Nozdryn-Płotnicka (BNY), Dariusz Kucharski (HSBC), Mateusz A. Bonca, PhD (JLL) Daniel Flis (IQVIA), Marta Steer (Marsh), Dominika Bettman (Microsoft)

Dziękujemy za organizację Katarzynie Fraś-Zawadzkiej (GSK), Aleksandrze Włodarczyk, Iwecie Opolskiej, Małgorzata Kloka (30% Club Poland)