Najwięcej finansistów i prawników we władzach WIG20. Wyniki badań 30% Club Poland i SEG

Najlepiej zróżnicowanym ze względu na płeć indeksem na GPW jest WIG20. To między innymi z tego względu 30% Club Poland oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych postanowiły pogłębić analizę różnorodności władz wśród krajowych blue chips. Z badania wynika m.in. że kobiety to ok. 1/5 władz spółek WIG20. Największy udział kobiet we władzach możemy zaobserwować w sektorze finansowym (25%), a najmniejszy w detalu (17%) i przemyśle (10%). Władze WIG20 wydają się w niewielkim stopniu zróżnicowane nie tylko pod względem płci ale także wieku i rodzaju wykształcenia – aż 54,0% przedstawicieli władz miało powyżej 50 lat, a blisko połowa z nich posiadała wykształcenie z obszaru ekonomii i finansów lub prawa i administracji. Co więcej, średni wiek władz spółek wzrósł do 52,6 lat na koniec 2022 roku z 50,4 lat w 2018 roku. Co jeszcze wykazały badania?

Statystyczny przedstawiciel władz spółki – rozumianych jako zarząd i rada nadzorcza – z WIG20 to mężczyzna ok. 53 roku życia, z wykształceniem ekonomicznym lub prawniczym. Taki obraz wyłania się na podstawie badania „Różnorodność władz spółek WIG20 na koniec 2022 roku”, które zostało zrealizowane przez 30% Club Poland oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Dane 30% Club Poland o różnorodności władz 140 największych spółek giełdowych od trzech lat pokazują niedoreprezentowanie kobiet w zarządach i radach nadzorczych. Teraz 30% Club Poland pokazuje nowe unikalne na krajowym rynku statystyki dotyczące różnorodności władz spółek z WIG20 ze względu na wiek oraz poziom i kierunek wykształcenia. Dane pokazują, że władze spółek z WIG20 na koniec 2022 roku były bardzo dobrze wykształcone – zdecydowana większość osób posiadała wyższe wykształcenie magisterskie. Pod kątem kierunków wykształcenia dominowały osoby z kierunków ekonomia i finanse oraz prawo i administracja, a niedoreprezentowane, biorąc pod uwagę strukturę indeksu WIG20, były kierunki inżynieryjne i techniczne. Dane pokazują także ograniczoną różnorodność władz pod względem wieku

Milena Olszewska-Miszuris, współprzewodnicząca 30% Club Poland i współautorka badania

Przeprowadzona pogłębiona analiza wskazała, że w spółkach, które na koniec 2022 r. wchodziły w skład WIG20, nieznaczne było – poza płcią – także zróżnicowanie władz ze względu na wiek oraz poziom wykształcenia.

Sporym zaskoczeniem były dysproporcje pomiędzy strukturą absolwentów różnych kierunków studiów w podziale na płeć a ich reprezentacją we władzach spółek z indeksu WIG20. Pomimo tego, że kobiety stanowią ponad 65% absolwentów studiów wyższych w Polsce na kierunkach: ekonomicznych, prawniczych, zarządzania i administracji, to stanowią one mniejszość we władzach spółek. Jeśli to kompetencje mają być podstawą nominowania kandydatów i kandydatek do władz spółek, to już niebawem możemy spodziewać się znaczącego wzrostu liczby pań we organach największych spółek giełdowych, bo to one stanowić będą większość dostępnej puli talentów

dr Anna Golec, badaczka i wykładowczyni i współautorka badania

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA

 

Jak wygląda różnorodność w WIG20? Oto najważniejsze wnioski z badania „Różnorodność władz spółek WIG20 na koniec 2022 roku”:

  • Kobiety stanowią ok. 1/5 (20,6%) władz spółek WIG20.
  • Kobiety częściej znajdują się w radzie nadzorczej, niż w zarządzie. Udział kobiet w zarządach spółek z WIG20 kształtował się na poziomie 12,7%, a w radach nadzorczych było to 26,7%.
  • W dwóch branżach wchodzących do WIG20 udział kobiet we władzach przekroczył 20%. Były to: finanse oraz TMT (technologie, media, telekomunikacja).
  • Średni wiek osób we władzach spółek z WIG20 to 52,6 lat. Średni wiek członków zarządu to 49,9 lat, a członków rad nadzorczych: 54,6 lat.
  • Kobiety znajdujące się we władzach są nieznacznie młodsze niż mężczyźni: miały średnio 52,4 lat wobec 52,6 lat w przypadku mężczyzn. Młodsze były kobiety zasiadające w zarządach niż w radach nadzorczych: aż 75% kobiet z nich miało pomiędzy 30 a 50 lat, wobec 59,1% w przypadku zasiadających w zarządach mężczyzn.
  • We władzach zasiadało więcej osób w wieku powyżej 50 lat, niż w wieku od 30 do 50 lat.
  • Osoby zasiadające we władzach spółek najczęściej posiadają wyższe wykształcenie magisterskie – 70,1% na koniec 2022 roku. Doktorat lub wyższy tytuł posiadało 17,9% osób.
  • Udział kobiet z wykształceniem magisterskim we władzach był o 14,6 pp. wyższy niż w przypadku mężczyzn.
  • 26,1% osób zasiadających we władzach spółek z WIG20 posiadało kierunkowe wykształcenie z obszaru ekonomii i finansów, z kolei 22,3% to osoby, które ukończyły kierunki związane z prawem i administracją.
  • • Biorąc pod uwagę znaczący udział spółek z obszaru energetyki i surowców w WIG20, zauważalny jest relatywnie niski udział osób z o wykształceniu z zakresu nauk inżynieryjnych i technicznych – było to 13,7%.

Badanie wykazało, że udział kobiet we władzach spółek giełdowych nie odzwierciedla struktury kompetencyjnej polskiego społeczeństwa, co jest jednocześnie złą i dobrą wiadomością. Złą, bo wskazuje na rażącą niesprawiedliwość. Dobrą, gdyż dowodzi, że możemy tę niesprawiedliwość stosunkowo łatwo wyeliminować. Kobiety dysponują kompetencjami niezbędnymi do objęcia stanowisk w zarządach i radach nadzorczych

dr Mirosław Kachniewski, prezes SEG

WARTO MIEĆ NA IMIĘ… PIOTR

 

Jako ciekawostkę badania można wskazać, że we władzach spółek z WIG20 zasiada tyle samo kobiet, co… mężczyzn noszących imiona: Piotr, Marcin, Michał, Paweł i Tomasz.

 

Najczęściej występujące imiona męskie we władzach spółek z WIG20 na koniec 2022 roku to: Piotr (24), Marcin (9), Michał (9), Paweł (9), Tomasz (9), Wojciech (9). Piotrowie stanowili więc 8% władz badanych spółek. W przypadku kobiet najczęściej występujące imiona to: Agnieszka (4), Anna (4) i Katarzyna (4).

 

Partnerami badania byli: Global Compact Network Poland, Korn Ferry, Akademia Leona Koźmińskiego oraz QuantFin.

O 30% Club Poland:

 

30% Club Poland jest częścią globalnej kampanii 30% Club, która została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii w 2010 roku z celem osiągnięcia 30% udziału kobiet we władzach spółek z indeksu FTSE100. Pomysłodawczyniami przeniesienia idei 30% Club do Polski są Milena Olszewska-Miszuris i Aleksandra Włodarczyk. Więcej informacji na stronie: https://30percentclub.org

 

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do 30% Club Poland prosimy o zgłoszenia na adres email: poland@30percentclub.org.

Dodatkowych informacji o 30% Club Poland udziela:

Magda Kołodziejczyk
CEO M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

Dodatkowych informacji o globalnej działalności 30% Club udziela:

Laura Whitcombe
30% Club Campaign Manager
e-mail: laura@30percentclub.org lub media@30percentclub.org