Start studiów podyplomowych „Profesjonalna rada nadzorcza”

7 października na Akademii Leona Koźmińskiego ruszyła pierwsza edycja studiów podyplomowych „Profesjonalna rada nadzorcza”, których partnerami są 30% Club Poland i Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Patronatem studia objęli ACCA Polska i UN Global Compact Network Poland.

Celem tych dwu-semestrowych studiów, prowadzonych w formule hybrydowej, jest przekazanie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego pełnienia roli członka/ członkini rady nadzorczej oraz wskazanie najlepszych praktyk działania rad nadzorczych pozwalających na kompleksowe i efektywne sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółek.

Kluczowe atuty kierunku to:
 • 1
  NIESPOTYKANE POŁĄCZENIE TEORII Z PRAKTYKĄ
  Zespół najlepszych ekspertów z ALK, praktyków, członków i członkiń rad nadzorczych w spółkach publicznych i prywatnych z różnorodnych sektorów gospodarki. Zaproszeni prelegenci to specjaliści zarządzania ryzykiem, przedstawiciele firm Executive Search, członkinie i członkowie 30% Club Poland.
 • 2
  KOMPLEKSOWOŚĆ
  Całościowy program obejmujący zarówno wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania ryzykiem, ESG, budowania strategii, jak i dostęp do szeregu „przykładów z życia” spółek przedstawianych przez aktywnych, doświadczonych członków rad nadzorczych doskonale przygotowuje do pełnienia roli członka nadzorczej zarówno w spółkach notowanych na giełdzie, małych i średnich przedsiębiorstwach, spółkach komunalnych czy start-up’ach.
 • 3
  NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
  Możliwość doświadczenia dynamiki działań i podejmowania decyzji przez rady nadzorcze i komitety oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności zarówno podczas symulacji posiedzenia rady nadzorczej i jej komitetów oraz w trakcie pracy nad końcowym projektem pod okiem mentorów ze Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.
 • 4
  SPOŁECZNOŚĆ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
  Budowanie sieci kontaktów wśród szerokiego grona interesariuszy odpowiedzialnych za nominowanie członków , możliwość dołączenia do grona członków Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, pogłębianie wiedzy w obszarach zainteresowania rad nadzorczych.
Studia kierowane są do szerokiej grupy adresatów, tj:
 • Kandydaci/kandydatki oraz członkowie/członkinie rad nadzorczych spółek prawa handlowego
 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej
 • Przedstawiciele/przedstawicielki administracji, jednostek samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych
 • Właściciele/właścicielki firm i osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kwestii prawnych, finansowych i ładu korporacyjnego w czasach zwiększonej odpowiedzialności prawnej, a także ryzyka związanego z ESG i transformacją cyfrową
 • Zarządzający/zarządzające w firmach inwestycyjnych (fundusze inwestycyjne, emerytalne, private equity, venture capital).

W pierwszej edycji bierze udział 30 uczestników i uczestniczek. Kolejna edycja już w październiku 2024 roku.