Spotkanie 30% Club Poland z Ministrą ds. Równości

30% Club Poland nadaje ton publicznej debacie na temat zwiększania różnorodności we władzach spółek. Uważamy, że nasze doświadczenie jak również analiza danych zbieranych przez lata prowadzenia kampanii są bardzo cenne w tej dyskusji.

12 czerwca było nam niezmiernie miło podzielić się naszym doświadczeniem z Ministrą ds. Równości Katarzyną Kotulą. Rozmowy były owocne i konstruktywne, a ich tematem była promocja różnorodności płciowej w zarządach i radach nadzorczych spółek w Polsce.

Podczas spotkania przedstawicielki 30% Club Poland Milena Olszewska-Miszuris, Aleksandra Włodarczyk, Justyna Przybył i Olga Petelczyc omówiły aktualny poziom udziału kobiet we władzach spółek giełdowych notowanych na GPW oraz jak kształtował się historycznie, ile spółek obecnie spełnia wymogi dyrektywy UE 2022/2381 tzw. Kobiety we władzach, jakie bariery napotykają kobiety na swojej drodze kariery oraz jakie są najlepsze praktyki by je znosić.

Dziękujemy Pani Ministrze za otwartość na dialog i współpracę. Wspólnie możemy osiągnąć realne zmiany na rzecz równości płci w biznesie!